Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. śaĺɜ Ug ?FU   'fakéreg, háncs'  de 'Bast, Baumrinde'  en 'bark, bast'  UEW № 931 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? udmurt/votjákSsaľ 'die weichste äußere gleich nach der Rinde folgende Schichte des Holzes (die am schnellsten fault und dabei eine bläuliche Farbe bekommt)'
   
  manysi/vogulTJsɛ̮̄ľt́ 'Lindenbast'WV: 101
  TJsɛ̮ľt́pā 'Lindenbaum' 'Baum'
  KUsāľt 'Lindenbast'WV: 101
  Psē̮ľt 'Lindenbast'WV: 101
  Sosālt 'Lindenbast'WV: 101
   
  magyarregszáldok 'Linde, tilia, Bastbänder'
  regszádok-fa 'Linde, tilia, Bastbänder'fa 'Baum'
  regszaldék (fa) 'Linde, tilia, Bastbänder'fa 'Baum'
  Altszáldob 'Linde, tilia; Bastbänder'
  AltZaldob 'Linde, tilia; Bastbänder'OklSz: 1931
  ÚESz.száldob


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul t képző, a magyar dok, dék és dob képzőbokor.

  A votják szó csak akkor vonható ide, ha szó eleji s hangja a szóvégi ĺ hatására elhasonulás útján *ś hangból keletkezett.

  A vogul TJ sɛ̮̄ĺť alak ĺ eleme a rákövetkező ť képzőt palatalizálta, míg a vogul So. sɑ̄lt alakban depalatalizálódás történt.

  A magyarban szórványos *ĺ > l változással kell számolni.

  A 'háncs, fakéreg' ~ 'hársfa' jelentésviszonyhoz vö. finn kosku 'fakéreg', zürjén kać 'fakéreg', magyar hárs 'hárs, hársfa' (< *końćkɜ ~ *koćkɜ 'háncs, fakéreg' FU, ? U), finn niini 'háncs' ~ niinipuu 'hárs(fa)' (puu 'fa').

  A Toivonen (FUF 15: 74, 20: 69) által tévesen idevont finn *salo 'nedv': puu on salollaan 'a fa nedves' alak a sato 'termés, éves növekedés' adesszívuszragos (*saδolla > salolla) nyelvjárási formája (Valonen: Vir. 1946: 226; SKES).  Bibliográfia
  • Moór: AEthn 2: 114 = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1950–.
  • N.Sebestyén : ALH 1: 323 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Moór: ALH 2: 85, 362 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Steinitz: FgrKons 35 = Steinitz, W., Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus. Uppsala 1952 (Separatum ex Actis Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 1).
  • Steinitz: FgrVok 37 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Toivonen: FUF 15: 74, 20: 69 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • N.Sebestyén : Melich-Eml 355.00
  • N.Sebestyén : NyIOK 1: 391 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Szilasi : NyK 15: 394
  • N.Sebestyén : NyK 52: 325 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.