Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. raćɜ FU    'lyuk'  de 'Loch'  en 'hole '  UEW № 848 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Nyílás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBraž 'Loch'FUF: 19:154 (Wichmann, mitg. Toivonen)
  KBəraž 'Loch'
  Urož 'Loch'FUF: 19:154 (Wichmann, mitg. Toivonen)
  Brož 'Loch; Höhle (z. B. des Fuchses)'FUF: 19:154 (Wichmann, mitg. Toivonen)
   
  komi/zürjénSOro̭ź 'отверстие, дыра, яма, углубление, нора'
  Udruź 'Loch, Öffnung'
  Sroź 'Loch, Öffnung'
   
  magyar rés 'Lücke, Öffnung; Fuge, Ritze, Spalte'
  regreѕ 'Lücke, Öffnung; Fuge, Ritze, Spalte'
  regrézs 'Lücke, Öffnung; Fuge, Ritze, Spalte'
  regrös 'Lücke, Öffnung; Fuge, Ritze, Spalte'
  ÚESz.rés


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az eredeti veláris magánhangzó a feltehető szó belseji *ć hatására az ősmagyar korban palatális hanggá vált.  Bibliográfia
  • Moór: ALH 2: 41, 63 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Toivonen: FUF 19: 154 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Fábián: MNyszet 6: 111 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 656 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Rédei: NytudÉrt 58: 170 = Nyelvtudományi Értekezések. 1–, Budapest 1953–.
  • Uotila: SyrjChr 142 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: VokPerm 61 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.