Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pȣrkɜ- (pȣrγɜ-) FU U   'forgat, forog'  de 'drehen, sich drehen'  en 'turn (vt vi), revolve, spin '  UEW № 837 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Forgat. Csavar


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mordvinEpuvŕa- 'drehen, winden, umdrehen, verrenken'
  Mpuvŕa- 'drehen, winden, umdrehen, verrenken'
  Mpuvoŕa- 'drehen, winden, umdrehen, verrenken'
   
  ? udmurt/votjákSporjal- 'sich drehen, kreiseln'
   
  manysi/vogulKMpowrit- 'sich herumwälzen'MSFOu: 109:287 (Kannisto-Liimola)
   
  magyar forog- 'sich drehen, kreisen; seinen Lauf haben, geschehen; sich irgendwo bewegen, befinden'
   fordít 'wenden, kehren; richten, wenden; wenden, ändern; übersetzen; verwenden, anwenden'
   fordul- 'sich drehen, sich wenden; zurückkehren, umkehren; gewälzt werden; sich wenden, sich ändern'
   ?forr 'sieden, kochen, wallen, strudeln, gären; wimmeln, sich drängen; in Gärung sein, gären, arbeiten'
   
  ? szölkupTaUpūroltä- 'pyörre vedessä; Wirbel im Wasser'DonnMskr
  Čapurolda- 'umwenden, sich umwenden'DonnMskr
  NPpyrruoldša- 'umwenden, sich umwenden'DonnMskr


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják jal, vogul it és magyar g igeképzők.

  A mordvinban és vogulban hangátvetés történt.

  A votják szó csak őspermi * > *óvotják o hangváltozás esetén tartozhat ide.

  A magyar forog- igének magyar nyelv külön életében keletkezett palatális párja a fergeteg 'forgószél' stb., lásd még MSzFgrE 215.

  A magyar forr- 'forr, főz' jelentéséhez vö. vogul (Kann., mitg. Liim.: Sananjalka 11: 195) jōŋχaml- 'forrni kezd, főz' (szó szerint: 'forogni kezd').

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Liimola: JSFOu 58/6: 11 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 532 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 444 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.