Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pȣčɜ FU    'sor, réteg; fordít, rétegesen egymásra rak, rétegez'  de 'Reihe, Schicht; drehen, winden, schichtweise aufeinander legen'  en 'row (n), layer; stratify (vt), layer '  UEW № 833 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBpačaš 'Mal, Stockwerk, Stock, Schicht'FUF: 19:84 (Wichmann, mitg. Toivonen)
  Jpöcäš 'männlicher Hanf'FUF: 19:84 (Wichmann, mitg. Toivonen)
  Upaćaš 'Mal, Stockwerk, Stock'FUF: 19:84 (Wichmann, mitg. Toivonen)
  Bpačaš 'männlicher Hanf; Stockwerk'FUF: 19:84 (Wichmann, mitg. Toivonen)
   
  udmurt/votjákSpi̮š 'Hanf'FUF: 19:84 (Wichmann, mitg. Toivonen)
  Kpə̑š 'Hanf'FUF: 19:84 (Wichmann, mitg. Toivonen)
  Gpị̑š 'Hanf'FUF: 19:84 (Wichmann, mitg. Toivonen)
   
  komi/zürjénSpi̮š 'Reihe, Schicht; drehen, winden, schichtweise aufeinander legen'
  Ppi̮š 'Reihe, Schicht; drehen, winden, schichtweise aufeinander legen'
  POpѳš 'Reihe, Schicht; drehen, winden, schichtweise aufeinander legen'
   
  hanti/osztjákVpi̮č 'Schicht, Strähne'Ostjakisches: 220
  DNpiš 'Mal'Ostjakisches: 220
  DNpištə- 'drehen, flechten, zwirnen (mit der Spindel)'Ostjakisches: 753
  Kopiš 'Garn, Gespinst, Streifen'Patk [ostj]
  Opus 'Schicht, Strähne, Mal'Ostjakisches: 220
  Opustə- 'einen Faden dazu hineinflechten mit einem weiteren Faden versehen (ein Seil)'Ostjakisches: 753
   
  manysi/vogulTJpišt- 'zwirnen'FUF: 19:78 (Kannisto, mitg. Toivonen), WV: 48
  Kpis 'Mal'FUF: 19:78 (Kannisto, mitg. Toivonen)
  KUpišt- 'zwirnen'FUF: 19:78 (Kannisto, mitg. Toivonen), WV: 48
  Ppiš 'Mal'FUF: 19:78 (Kannisto, mitg. Toivonen), WV: 48
  Ppišt- 'zwirnen'
  Sopišt- 'zwirnen'FUF: 19:78 (Kannisto, mitg. Toivonen), WV: 48
  Npis 'Schicht'MSz
  Npis 'Mal'FUF: 19:78 (Kannisto, mitg. Toivonen)
   
  magyarregfágy- 'drehen, winden, schleudern; zusammennehmen, zusammenfalten, zusammenrollen, in Ordnung bringen (Stricke, Netze, Leinwand); (ver)schlingen, fressen, hastig od. gierig essen; herumsuchen, herumstöbern'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremisz š képző.

  A vogul szóban feltehető ősvogul *ĭ a többi nyelvben levő veláris magánhangzó megfelelőjeként szabálytalan, de vö. magyar fiú 'fia vkinek, fiú' vogul So. piγ 'ua.'. Némely nyelvben a 'kender' jelentés a kender megmunkálásával kapcsolatos munkafolyamatok során fejlődhetett ki.

  Nomenverbum?  Bibliográfia
  • Beitr 262 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Mark: FUF 18: 170 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 19: 78, 84 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Horváth: MNy 49: 380 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Uotila: MSFOu 65: 412 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • PD 1805 = Paasonen, H. Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Zusammengestellt, neu transkribiert und hg. von Kai Donner. Helsingfors 1926.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.