Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pälɜ FU    'vminek a belseje, belső rész'  de 'das Innere'  en 'interior, inside '  UEW № 724 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Kívül. Belül


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votják pol- 'in, im Inneren; zwischen'
   pe̮l- 'in, im Inneren; zwischen'
  Spoli̮n 'in, im Inneren; zwischen, in, zwischen, von, aus'Wichm [wotj]
  Spe̮li̮ 'in, im Inneren; zwischen, in, zwischen, von, aus'
  Spoli̮ś 'in, im Inneren; zwischen, in, zwischen, von, aus'
  Mpe̮li̮n 'in zwischen, unter, in, zwischen, unter'
  Mpe̮li̮ 'in zwischen, unter, in, zwischen, unter'
  Jpoli̮n 'in zwischen, unter, in, zwischen, unter'Lat Lok, Dat. pe̮li̮
  Kpole 'in zwischen, von, aus'
  Kpoli̮ś 'in zwischen, von, aus'
   
  komi/zürjén pe̮ls- ''
   pe̮vs- ''
  Lumijan pe̮lsi̮n 'unter uns'
  Vturun pe̮vse̮ 'ins Gras (turun Gras)'turun ' Gras'
  Vturun pe̮vśi̮s 'aus dem Gras'
   
  ? magyar bél (belet) 'Darm; Mark; Docht'
   -be, -ba 'in'
   -ben, -ban 'in'
   -ből, -ból 'aus'
  Altbél 'das Innere; Gemüt; Sinn; Bedeutung'
  ÚESz.bél
  ÚESz.bele


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén s képző.

  A magyar szókezdő b talán a szó belseji l hatására a *p hangból keletkezett.

  Az egyeztetés nehézsége abban rejlik, hogy a permi szavak önálló főnévként nem fordulnak elő.

  Eltérő vokalizmusa miatt a nyenyec (335) OP pala 'nagy zsákszerű bél, feltehetően vastagbél' (Harmatta: MNy. 43: 276) idetartozása nem valószínű.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 22 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 453 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Lakó: NyK 64: 67 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei(Radanovics) : Postp 128.00
  • Uotila: SyrjChr 134 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.