Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ora FU    'ár (szerszám)'  de 'Ahle, Pfriem'  en 'awl '  UEW № 676 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szerszám. Fegyver


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn ora 'Brennbohrer, Dorn'
   
  észt ora 'Brennbohrer, Pfriem'
   
  számi/lappFriisoarre 'subula'Friis
  Notuairr 'Ahle, Pfrieme'Kuollan: 1840
  Klduѳirr 'Ahle, Pfrieme'Kuollan: 1840
  Tvı˚ѳrre 'Ahle, Pfrieme'Kuollan: 1840
   
  mordvinEuro 'großer Pfriem'VähKirj: 24:21 (Paasonen)
  Mura 'großer Pfriem'VähKirj: 24:21 (Paasonen)
   
  magyar ár 'Ahle, Pfriem'Akk. árt
  ÚESz.ár


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  < indoeurópai *ō̆lɑ̄ > előárja *ōrɑ̄: *ɑ̄rɑ̄: óind ā́rɑ̄ 'ösztöke', német Ahle .

  A többek (MUSz. 751; EtSz.; Steinitz, FgrVok. 38 ?-lel) által idevont cseremisz (PS) S würž, würüž 'ár (szerszám)' hangtani okokból nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • ÁKE 137, 644 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Jacobsohn: ArUgrof 51 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrVok 38 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 14/3: 29, 17/4: 32 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Harmatta: MŐT 172 = Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977.
  • Joki: MSFOu 151: 296 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Katz: Münchener Studien zur Sprachwiss 47/1986: 103-
  • MUSz 750 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: Nyr 62: 68 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Paasonen: VähKirj 24: 21 = Vähäisiä Kirjelmiä. Suom. Kirj. Seura. 1–, Helsinki 1885.
  • Kalima: Vir 1932: 104 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.