Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. oćtɜ-rɜ Ug ?   'hajtás, vessző; ostor'  de 'Schößling, Gerte, Rute; Peitsche'  en 'sprout, shoot, twig; whip '  UEW № 658 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mari/cseremiszKBwaštə̑r 'Sprößling, Schößling (des Baumes), Gerte, Rute, laubiger Zweig, Badebesen, Kehrbesen'
  Uwoštə̑r 'Sprößling, Schößling (des Baumes), Gerte, Rute,'
  Bwoštə̑r 'Reis, Rute'
   
  manysi/vogulTJaśtə·r 'Peitsche'WV: 77
  KUōśtər 'Peitsche'WV: 77
  Nå̄śter 'Peitsche'ÁKE: 494
   
  magyar ostor 'Peitsche'
  reguѕtor 'Peitsche, Geißel, Heimschung'
  Altuѕtor 'Peitsche, Geißel, Heimschung'
  ÚESz.ostor


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. indoeurópai: szanszkrit aṣṭra-  '(marhák terelésére használt) ösztöke, ökör ösztöke', avesztai aštra 'ostor'.

  Szókezdő w hangja miatt bizonytalan, hogy a cseremisz szó idetartozik-e (lásd még *waštɜ 'hajtás, lombos ág' FV).

  Az eredeti jelentés a magyarban 'ostor' jelentéssé specializálódott. A vogul és magyar szó az ugor kori lótartás szókincséhez tartozik.

  A cseremisz, vogul és magyar r képző, amely már az ugor (? finnugor) korban a szóhoz járult.

  A finn ohra, otra 'árpa' (FUV ??-lel) hangtani és jelentéstani okokból nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 207-8 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Munkácsi: ÁKE 494 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Hajdú: ALH 2: 309 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Moór: ALH 8: 93 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Jacobsohn: ArUgrof 52 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Fiók: ÁUÉ 20 = Fiók, Károly, Az árják és ugorok érintkezésérő‘l. Huszka József "Székely ház'' cimű műve mellékletéül. Budapest 1894.
  • Collinder: CompGr 167 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Toivonen: FUF 19: 198, 243, 28: 98 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Paasonen: JSFOu 34/3: 6 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Hajdú: MKE 49, 81 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Harmatta: MŐT 171 = Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977.
  • Joki: MSFOu 151: 299 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Lehtisalo: MSFOu 67: 235, 72: 181 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Vilkuna: MSFOu 98: 383 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 843 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 276 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Wichmann: TscherT 44 = s. Wichm [tscher]