Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. oćtɜ-rɜ Ug ?   'hajtás, vessző; ostor'  de 'Schößling, Gerte, Rute; Peitsche'  en 'sprout, shoot, twig; whip '  UEW № 658 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mari/cseremiszKBwaštə̑r 'Sprößling, Schößling (des Baumes), Gerte, Rute, laubiger Zweig, Badebesen, Kehrbesen'
  Uwoštə̑r 'Sprößling, Schößling (des Baumes), Gerte, Rute,'
  Bwoštə̑r 'Reis, Rute'
   
  manysi/vogulTJaśtə·r 'Peitsche'WV: 77
  KUōśtər 'Peitsche'WV: 77
  Nå̄śter 'Peitsche'ÁKE: 494
   
  magyar oѕtor 'PeitscheMNSz HHC
  reguѕtor 'Peitsche, Geißel, HeimschungMNSz HHC
  Altuѕtor 'Peitsche, Geißel, HeimschungMNSz HHC


  Magyarázat

  Vgl. ieur.: skr. aṣṭra-  'Stachel zum Antreiben des Viehes, Ochsenstachel', aw. aštra 'Peitsche'.

  Wegen des anlautenden w ist es unsicher, ob das tscher. Wort hierher gehört (s. noch *waštɜ 'Schößling, laubiger Zweig' FW).

  Im Ug. spezialisierte sich die ursprüngliche Bedeutung zu 'Peitsche'. Das wog. und das ung. Wort gehören zum Wortschatz der Pferdehaltung in Ug. Zeit.

  Tscher., wog. und ung. r ist ein Ableitungssuffix, das möglicherweise schon in Ug. (? FU) Zeit an das Wort trat.

  Finn. ohra, otra 'Gerste' (FUV mit ??) gehört aus lautlichen und semantischen Gründen nicht hierher.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 207-8 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Munkácsi: ÁKE 494 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Hajdú: ALH 2: 309 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Moór: ALH 8: 93 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Jacobsohn: ArUgrof 52 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Fiók: ÁUÉ 20 = Fiók, Károly, Az árják és ugorok érintkezésérő‘l. Huszka József "Székely ház'' cimű műve mellékletéül. Budapest 1894.
  • Collinder: CompGr 167 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Toivonen: FUF 19: 198, 243, 28: 98 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Paasonen: JSFOu 34/3: 6 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Hajdú: MKE 49, 81 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Harmatta: MŐT 171 = Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977.
  • Joki: MSFOu 151: 299 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Lehtisalo: MSFOu 67: 235, 72: 181 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Vilkuna: MSFOu 98: 383 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 843 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 276 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Wichmann: TscherT 44 = s. Wichm [tscher]