Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. U    'mi; dolog'  de 'was; Sache'  en 'what (pron); thing'  UEW № 581 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: névmások,  Valami


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn mikä 'welcher, was für ein'Gen. minkä
   
  észt mis 'was, welcher, wie, wo, so daß'
  regmi 'was, welcher; wie; wo; so daß'Wied
  regme 'was, welcher; wie; wo; so daß'
  Smeä 'was, welcher; wie; wo; so daß'Wied
   
  számi/lappLmij 'was, welcher, was für ein, welcher Art?, (irgend)ein; ein, irgendein'
  Nmī (mâ-) 'what, which, what kind, whatever'
  Nmi (mâ-) 'which (that), (the one, the ...), who, what'
  Notmi 'welcher, was'Gen. mѳnnKuollan: 1946
  Ami 'welcher, was'Gen. mѳnnKuollan: 1946
  Kldmi 'welcher, was'Gen. mѳnnKuollan: 1946
  Tmi 'welcher, was'Gen. manKuollan: 1946
   
  mordvinEmeźe 'was, etwas'
  Emeje 'was, etwas'
  Mmeźä 'was, etwas'
   
  mari/cseremiszKBma 'welcher, was'
  Umo 'welcher, was'
  Bmo 'was'
   
  udmurt/votjákSma 'was'
  Smar 'welcher, was, irgend etwas, was ?, was fürein'
  Smi̮r : ńi-no-mi̮r-no 'nichts, gar nichts'
  Kńi-no-mə̑r 'nichts gar nichts'
  Gma 'was, was für ein'Wichm [wotj]
  Gmar 'was, was für ein'
   
  komi/zürjénSmi̮j 'was'
  Lemuj 'was'
  Pmi̮j 'was'
  POmѳj 'was'
  POmaj 'was'
   
  hanti/osztjákVmö̆γi 'was'Ostjakisches: 495
  Vmö̆γö̆ľi 'was'Ostjakisches: 496
  Vmĕli 'welcher'Ostjakisches: 499
  Vmĕtä 'wer'Ostjakisches: 497
  Vmĕtä kăsi̮ 'wer denn, was denn'kăsi̮ 'Mensch, Mann'Ostjakisches: 497
  DNmĕj 'was'
  DNmĕtä 'welcher'Ostjakisches: 497
  Omȧ̆ti 'wer von mehreren von zweien'Ostjakisches: 497
  Kazmŭj 'was, auch, oder'
   
  manysi/vogulTJmitǟ·r 'etwas'WV: 35
  KUmätər 'etwas'WV: 35
  Pmän 'welcher'WV: 35
  Pmänər 'welcher'
  Pmätər 'etwas'
  Somana 'welcher'WV: 35
  Somanər 'welcher?'
  Somatər 'etwas'
   
  magyar mi 'was'
   mëly(ik) 'welcher; der, welcher'
   mert 'weil, denn'
   midőn 'als, zur Zeit als; indem, da'
   mily(en) 'was für ein'
   mind(en) 'alle, alles, jeder'
   mint 'wie, gleichwie, als'
   mivel 'da, weil'
   bármi 'was immer'
   akármi 'was immer'
   hol-mi 'Zeug, die Sachen, etwas'
   mi-csoda 'was'
   mi-kor 'wann; als'
   mi-után 'nachdem'
   sem-mi 'nichts'
   vala-mi 'etwas'
   ? 'Werk, Arbeit'Akk. művet
  Altmi 'etwas'
  ÚESz.akár
  ÚESz.homi
  ÚESz.mely
  ÚESz.mert
  ÚESz.mi
  ÚESz.mi-
  ÚESz.milyen
  ÚESz.mind
  ÚESz.mint
  ÚESz.semmi
  ÚESz.midőn
  ÚESz.
   
  ? nyenyecOmī̮ 'etwas zu essen, etwas Eßbares'Juraksamojedisches: 258
  Njmī̮ 'etwas zu essen, etwas Eßbares, Ware'Juraksamojedisches: 258
   
  enyec mîʔ 'was'
   
  nganaszan  'was'
   
  szölkupTami̮ 'Sache, Ware'Erd
   
  kamassz moʔ 'weshalb, warum'
   mo 'weshalb, warum'
   
  kojbál моʌа 'для чего'Janhunen, SW: 91


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn , mordvin ź, votják r, osztják j, γ, l, ĺ, t és vogul n, r, t névmásképzők.

  A tőbeli magánhangzó-megfelelés szabálytalan. A cseremisz és permi névmások veláris töve arra utal, hogy — a többi uráli kérdő- és mutató névmáshoz hasonlóan — az m kezdetű névmásnak is volt palatális és veláris változata az alapnyelvben.

  A kérdőjellel idevont magyar  '' szót lásd a *meke 'dolog, tett, cselekedet, munka; cselekszik, csinál, dolgozik' ? alatt.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 284 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Sajn: Dem 93 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: Indo-uralische Nachlese Uppsala 4.00
  • Setälä: JSFOu 30/5: 33 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Nyíri: MNy 37: 157 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 622 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Budenz: NyK 10: 86 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 24: 447 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Räsänen: StudOr 15: 14 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • Ahlqvist: Suomi 1863: 54
  • Janhunen: SW 91 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.