Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. lȣ̈ FU    'al(só), alsó (rész)'  de 'Unter-, das Untere'  en 'under(neath), the lower (part), bottom'  UEW № 506 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Lent


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mari/cseremiszKBlə- ''
  KBlə-ləwäl 'der Untere Unter-'
  KBləwəc 'von unten her'
  KBləwälän 'unter'
  KBləwälnə 'unter'
  Kəlwälnə 'alatt; unter'wäl 'Seite'Nyr: 57:55 (Beke)
   
  ? magyar  'ab, nieder; hinab, herab od. hinunter, herunter'
  Altle 'ab, nieder, hinab, herab od. hinunter, herunter'JokK 16
  Altlewe 'ab, nieder, hinab, herab od. hinunter, herunter'JordK 244
  ÚESz.le


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir le- : lede 'lejjebb', jukagir leluke 'alacsonyabb, kicsit alacsonyabb' .

  Az egyeztetés bizonytalan, mert lehet, hogy nem a cseremisz lə- képviseli az eredetibb hangalakot, hanem az əl-, amelynek magánhangzója hangsúlytalan szótagban ü-ből keletkezhetett, és ebben az esetben a cseremisz ül 'al(só), az alsó(rész)' szóval azonos (lásd *ala 'tér, hely vmi alatt, al(só), az alsó(rész)' U).

  Az egyeztetést az is gyengíti, hogy a cseremisz és magyar szó eredeti egyszótagúságra vall. Azonban azok a szavak, amelyeknek korábbi kétszótagúsága nem mutatható ki, névmások, illetve névmási eredetűek.

  A lapp N lulle 'dél' és vogul luil 'kelet' (Hunfalvy, VogF. 278, 280; Budenz: NyK 7: 11; N. Sebestyén: NyK 53: 35; Toivonen: Scandinavica et Fenno-Ugrica. Studier tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954: 169) szavak vokalizmusuk miatt nem tartozhatnak ide (lásd *luwe '?kelet (n adj), ?dél (n adj)' FU).  Bibliográfia
  • ÁKE 435 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • J.Soltész: Az ősi magyar igekötők 27, 141
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 686 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Budenz: NyK 7: 11 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Beke: Nyr 57: 55 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.