Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kelke- FU    'szükséges, muszáj, kell'  de 'nötig sein, müssen, sollen'  en 'be necessary, need to, must, be obligatory'  UEW № 281 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Akarat


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappLkalˈka- 'werden; sollen, müssen'
  Ngâlˈgâ- -lg- 'shall, (of hearsay) be said to; must, have to; (esp. in prohibitions) ought; must be; be needed; ought to do'
  Notkѳlke- 'nötig sein, sollen, müssen'
  Akѳlke- 'nötig sein, sollen, müssen'
  Tkѳlke- 'nötig sein, sollen, müssen'
   
  mordvinEkeľge- 'lieben, belieben'
  Mkeľgo- 'lieben, belieben'
   
  mari/cseremiszKBkel- 'nötig sein, müssen'
  Ukül- 'nötig sein, müssen'
  Bkül- 'nötig sein, brauchen'
   
  udmurt/votjákSkul- 'nötig, notwendig sein'
  Gkul- 'nötig, notwendig sein, müssen'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSkol- 'nötig sein'
  Pkov- 'müssen, nötig sein'
  POko·l- 'nötig sein'
   
  magyar këll- 'müssen, sollen, benötigen; gefallen'
   këllemes 'angenehm'
   këgyelëm 'Gnade, Erbarmen'
  ÚESz.kell
  ÚESz.kellemes


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A mordvin jelentésváltozáshoz vö. magyar këll- 'kell' ~ 'tetszik', vogul N ēr- 'kell' ~ K ērp 'szerető'.

  A magyar ll az * < *lk változással magyarázható.

  A finn kelpaa- 'alkalmas, kényelmes' (Fábián: MNyszet 1: 110, 296; MUSz. 15; VglWb. 227; Genetz: Suomi 1897/3/13: 34; NyH7; SzófSz.) a szóbelseji lp hangkapcsolat miatt nem tartozik ide.

  Az osztják Kaz. kǫʌas 'hiány' (Lehtisalo: Vir. 1959: 218) valószínűleg zürjén eredetű.

  A vogul K kalen 'egyenesen, pontosan, illőn' (MUSz. 15; Beitr. 64 ?-lel; Setälä: FUFA 12: 106) részben a szóbelseji l, részben pedig jelentéstani okok miatt nem vonható ide.

  A szölkup kelemna- 'hiányzik' (Setälä: FUFA 12: 106 ?, JSFOu.30/5: 33; Beitr. 64 ?; NyH7; Uotila: SyrjChr. 101 ?; Lehtisalo: Vir. 1959: 218 ?) szó nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Beitr 64 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 104 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • E.Itkonen: FUF 31: 178 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • E.Itkonen: LpChr 107 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • Honti: MNy 81: 144 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 15 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Németh: NyK 47: 473 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 65: 396, 70: 155 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Vámbéry: NyK 8: 158 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 92 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Genetz: Suomi 1897/3/13: 34
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 227 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Lytkin: VokPerm 83 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.