Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kama U    'héj'  de 'Schale'  en 'skin'  UEW № 233 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kamara 'Kruste, Kopfhaut, Schwiele'
   
  észt kamar 'Schwarte, Kopfhaut; Grasnarbe, Grasseite des Rasens, mit Sand gemischter Torf'Gen. kamara
   
  mari/cseremiszKBkom 'Brotkruste, Fruchtschale'
  Ukom 'Brotkruste, Fruchtschale'
  Bkom 'Rinde des (Brotes und anderen Backwerks)'
   
  udmurt/votjákSkumeľ 'die abgezogene Rinde des Lindenbastes'
  S?ke̮m 'Rinde, Kruste, Schale (v. Früchten, Ei, Brot)'
  K?kȯm 'Rinde, Kruste, Schale (v. Früchten, Ei, Brot)'
  G?ke̮m 'Schale, Rinde'
   
  komi/zürjénLekomi̮ľ 'Schale, Hülse (von Früchten, Gemüse)'
  Udkome̮ľ 'Schale, Hülse (von Früchten, Gemüse)'
  POku·miľ 'кожура (брюкбы, картошки, репы, редьки)'
   
  ? manysi/vogul kɔ̈̄mtol 'отщелки; pähkinäkuoret; Nußschalen'Vir: 1945:216 (Kannisto mitg. Liimola)
   kamtul 'отщелки; pähkinäkuoret; Nußschalen'
  KUpɔ̈̄ksäm-kɔ̈̄mtol 'отщелки; pähkinäkuoret; Nußschalen'pɔ̈̄ksäm 'Nuß'
  Pnē̮r-kamtul 'отщелки; pähkinäkuoret; Nußschalen'nē̮r 'Nuß'
   
  magyar háml- 'sich abschuppen, sich abschälen, sich abhäuten'
   háncs 'Bast'
   hánt- 'schälen, abschälen, enthülsen; (Wild) fegen'
  Althámcs 'Bast'
  ÚESz.hámoz
  ÚESz.háncs
   
  nyenyecOśāw 'Schuppe'Juraksamojedisches: 425
  Ljśem 'Schuppe'
   
  nganaszan kamu 'Fischschuppe'Janhunen, SW: 63
   
  szölkupTaUqå̄m 'Fischschuppe'Vir: 1945:421 (Donner mitg. Lehtisalo)
   
  kamassz kåm 'Schuppe'
   
  mator камeнгапты 'Schuppe'Janhunen, SW: 63


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn ra, votják-zürjén ĺ és vogul tol, tul névszóképzők. A magyar háml- alak l eleme denominális igeképző. A hánt- ( < hámt-) t deverbális műveltető képzős másodlagos képzett alaka bomlik ~ bont típusú igepárok mintájára keletkezett a háml- (hámlik) párjaként.

  A votják kumeĺ és zürjén kome̮ĺ szavakban feltehető őspermi *o̭ FU *a hangra mehet vissza. A votják kȯm csak őspermi * > *ȯ̭ hangváltozás esetén tartozik ide (lásd erről E. Itkonen: FUF 31: 297, 298, 299; Lytkin: VokPerm. 29).

  A vogul első szótagi magánhangzó palatális előzményre megy vissza, ezért idetartozása bizonytalan.

  nyenyec szó idetartozása az ś miatt bizonytalan.

  Mägiste (MNy 36: 90) a mordvin E kuv-: taz-kuvińeť peverďi 'fakérget szór szét' és észt kõõm (Gen. kõõma), kõõme 'Schelfer, tisztátalanság' szavakat a cseremisz, votják és magyar szavakhoz vonta, ám első szótagi magánhagzójuk miatt ezek nem tartoznak ide.

  A votják kumeĺ, zürjén komi̮ĺ szavaknak a zürjén kome̮ĺ 'tészta, tésztadarab' szóval való egyeztetése (Lytkin: SFU 2: 268) jelentéstani okok miatt téves.

  Az osztják χåm 'burok, héj' szó (Zsirai: NyK 51: 457) nem tartozik ide.

  A Joki (FUFA 32: 47) által a finn kamara szóhoz vont nyenyec χawʔ 'vékony, kemény hó', kamassz kamo 'hókéreg' szavakat lásd *kume 'vékony hó' U alatt.  Bibliográfia
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 85 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Zsirai: NyK 51: 457 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 69: 167 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Janhunen: SW 63 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Liimola: Vir 1945: 217 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Lehtisalo: Vir 1945: 421 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.