Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. säkɜrɜ Ug    'vmilyen jármű'  de 'irgendein Fahrzeug'  en 'some kind of vehicle'  UEW № 1845 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Út


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? hanti/osztjákVliker 'Schlitten; Narte'Ostjakisches: 1055
  Vjikər 'Schlitten; Narte'Ostjakisches: 1055
  VKjikər 'Schlitten; Narte'Ostjakisches: 1055
   
  ? magyar szekér 'Wagen, Fuhrwerk, Fahrzeug; Fuhre, FuderMNSz HHCAkk. szekeret


  Magyarázat

  Die beiden Wörter gehören nur dann zusammen, wenn im Ung. unter dem Einfluß des palatalen Vokals *s > *ś > sz wurde.

  Möglicherweise sind das ostj. und das ung. Wort selbständige Entlehnungen aus unterschiedlichen iran. Sprachen. Diese Erklärung ist aber sehr unsicher.  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 92, 566 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Jacobsohn: ArUgrof 213 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Munkácsi: Ethn 5: 76, 42: 14 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • Wichmann: FUFA 16: 23 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Munkácsi: KSz 1: 243, 4: 376, 6: 198-9 = Keleti Szemle. Revue Orientale. 1–21. Budapest 1900–1932.
  • Mayrhofer 3: 285 = Mayrhofer, Manfred, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1–4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
  • Joki: MSFOu 151: 317 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Gulya: NyIOK 22: 285-6 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Munkácsi: NyK 47: 312 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Schmidt: Nyr 53: 99-103 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Munkácsi: Nyr 57: 36 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Anderson: Wandl 28 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).