Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pȣśɜ- (pȣćɜ-) Ug    'csöpög, bugyog'  de 'tropfen, sprundeln'  en 'drop (vi), fall drop by drop, bubble'  UEW № 1834 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Folyékony


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? hanti/osztjákVpasəγ- 'tropfen'743
  DNposə- 'tropfen'
  DNposγ- 'tropfen'
  Opasi- 'tropfen'
   
  ? manysi/vogulTJpɛ̮sk- 'tropfen'Kannisto: mitg. Steinitz,Forschen 342
  KUpāsγ- 'tropfen'
  Ppass- 'tropfen'
  Sopāsγ- 'tropfen'SteinitzF +342
   
  ? magyar buzog- 'wallen, sprudeln, sich eifrig bemühen, sich begeistern für etw.'
   buzdít- 'aneifern, aufmuntern'
  regbucog- 'wallen, sprudeln; sich eifrig bemühen, sich begeistern (für etw.)'
  ÚESz.buzog


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az osztják és vogul γ, valamint magyar g, dít képzők.

  A magyar szó csak akkor vonható ide, ha a b a szó belseji zöngés z hatására *p-ből keletkezett.

  Az obi-ugor szavak alapján feltehető szó belseji ugor *ś vagy *ć hangnak a magyar z szokatlan megfelelése, ez talán a szócsalád hangutánzó/hangfestő jellegével függhet össze.

  Hangutánzó/hangfestő.

  A zürjén V bi̮zgi̮- 'lármázik, hangosan beszél' (Wichmann: FUF 11: 226) a szó belseji z (< FU *s) miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 13 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • Moór: ALH 2: 419 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Munkácsi: Ethn 4: 187 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • ETSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 281 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 64: 60, 61 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Steinitz: OstjChr2 154 = Steinitz, Wolfgang, Ostjakische Grammatik und Chrestomathie. 2., verb. Aufl. Leipzig 1950.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.