Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. oŋtɜ (oŋtɜ-lɜ) Ug    'oldal (testrész), borda'  de 'Seite des Körpers; Rippe'  en 'side (part of body), rib'  UEW № 1820 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVăŋti̬ 'Rippe'40
  Vjăŋti̬ 'Rippe, Flanke, Seite des Körpers (mit Fleisch und Knochen)'40
  DNĕŋtə 'Rippe'
  Kazɔŋtĭ 'Rippe'
  Kazǒŋtĭ 'Rippe'
   
  manysi/vogulTJańt̀ə·l 'Rippe'Kannisto: mitg. Liim FUF, 119
  KUoŋtəľ 'Rippe'
  Pońt̀əl 'Rippe'
  Soɔ̄ŋtil 'Rippe'
   
  magyar ?oldal 'SeiteMNSz HHC
   ?oldalaѕ 'Rippenstück, -fleischMNSz HHC
  regoldal 'AbhangMNSz HHC
  Altoldal 'GegendMNSz HHC


  Magyarázat

  Wog. und ung. l sind Ableitungssuffixe.

  Das ə in der ersten Silbe in ostj. DN ist unregelmäßig.

  Ung. oldal ist aus dem erschlossenen *odal > ódal möglicherweise durch irrtümliche Regression entstanden.

  In einigen ostj. Dialekten und im Wog. hat sich die ursprüngliche Bedeutung eingeengt: 'Rippe', im Ung. aber erweitert: 'Seite' (in semantischer Hinsicht vgl. mord. E iŕďes 'Rippe' ~ tscher. örδəž 'Seite', finn. kylki 'Seite' ~ kylkiluu 'Rippe').

  Auf Grund des Wog. und Ung. ist das Ableitungssuffix * möglicherweise bereits in Ug. Zeit an den Stamm getreten.

  Lapp. œrˈte 'slope, side', mord. E iŕďes 'Rippe', tscher. örδəž 'Seite', wotj. urd 'Rippe' und syrj. ord(-li̮) (Fábián: MNyszet 6: 115; Europaeus: Suomi 1868: 72; Budenz: NyK 7: 30; Moór: ALH 2: 383) gehören wegen des ursprünglichen palatalen Vokals der ersten Silbe (*e) und wegen des inlautenden r nicht mit dem ung. Wort zusammen. S. *ertä 'Flanke, Seite' FP.

  Ostj. Vj. art- 'teilen' und wog. ūrt, urt 'Teil' (ÁKE 140) können aus lautlichen und semantischen Gründen nicht hier eingeordnet werden.

  Ung. old- '(auf-)lösen' (Horpácsi: Nyr. 89: 385) kann aus semantischen Gründen nicht das Grundwort von ung. oldal sein.  Bibliográfia
  • E.Itkonen: FUF 31: 178 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUFA 32: 69-70 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Bárczi: Htört2 64, 98 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 837 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Munkácsi: NyK 25: 277 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Räsänen: Vir 1947: 167 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.