Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ättɜ- (ätɜ-) Ug    '(acélt) edz'  de '(Stahl) härten'  en 'harden (vt), chill (steel)'  UEW № 1733 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Tevékenység


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVät- 'empfindlich werden (Zähne); härten (Eisen)'Ostjakisches: 106
  DNȧt- 'empfindlich werden'Ostjakisches: 106
  Oȧttə- 'härten (Eisen)'Ostjakisches: 106
   
  manysi/vogulKMkērmə ɔ̈̄tiləm 'железо калю'MSFOu: 134:58, 59, 233 (Kannisto – Liimola)
  KUɔ̈̄t: ɔ̈̄təmkēr 'das gehärtete Eisen'kēr 'Eisen'MSFOu: 134:58, 59, 233 (Kannisto - Liimola)
   
  magyar edz- 'abhärten; (Stahl) härten'
  Altötʃzeni 'eintauchen; gießen'Baróti Szabó Dávid:1792
  ÚESz.edz


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Egy ugor *tt esetében az ómagyar ötsz- (< *etsz-) alak a régebbi, és az sz képző. Így ebből az alakból az edz- zöngésüléssel keletkezhetett. Egy ugor *t esetén viszont a magyar edz- alak az eredetibb, és a dz a *z hangból keletkezett affrikálódással.

  A magyarban a hangsúlyos szótagi nyílt e az ö-ző nyelvjárásokban szórványosan labializálódhatott.

  Az ómagyar 'belemárt' és 'önt' jelentés voltaképpen a vasnak vízbe való mártására, valamint vízzel való leöntésére, azaz edzésére vonatkozik.

  A magyar edz- szó az eredeti zárt magánhangzója miatt nem származtatható az ómagyar öt- 'önt' igéből (Csűry: MNy. 24: 90), jelentéstani okokból a magyar nyj. -ügy '-patak' szóból (Juhász: MNy. 31: 148) sem.  Bibliográfia
  • Steinitz: DEWO 199 = Steinitz, Wolfgang, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966– (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Rédei: NyK 67: 328 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Steinitz: SzTTK 1966: 78
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.