Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ipɜ, ipɜ-sɜ, ipɜ-śɜ U    'íz; szag'  de 'Geschmack; Geruch'  en 'taste; smell (tr)'  UEW № 151 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szag. Íz.


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappLhapsa ~ haksa 'Geruch der Rentiermist im Sommer'
  Nhâkˈsâ -vs- 'excrement of reindeer in summer'
  Nhâkˈse -vs- 'smell (trans.), know the smell of, smell at, sniff'
  Friisafse 'odor'Friis
  Friisavse=hakse 'odor'Gen. havse
  Notѳhps 'Gestank, Geruch'Kuollan:86
  Notɑihpse 'stinken, riechen'
  Kldaps 'Gestank, Geruch'Kuollan:86
  Kldɑipse 'stinken, riechen'
  Taps 'Gestank, Geruch'Kuollan:86
  Tɑipse 'stinken, riechen'
   
  mordvinMopoś 'Geruch, Witterung'Beitr:245
   
  mari/cseremiszKBüpš 'Geruch'
  Uüpš 'Geruch'
  Müpś 'Geruch'
  Büpš 'Kohlengas, Geruch'
   
  komi/zürjénSis (isk-) 'Gestank, Geruch'
   
  hanti/osztjákVewəl 'Geruch, Geschmack'OL:155
  Vewsintə: ämˈnə ewsintəsi 'der Hund schnupperte'OL:69
  DNepət 'Geruch, Geschmack'OL:155
  DNepsent- 'schnuppern, wittern (Hund)'OL:69
  Oepəl 'Geruch, Geschmack'OL:155
   
  manysi/vogulTJät 'Geruch, Gestank'WV:31
  KUɑ̄t 'Geruch, Gestank'WV:31
  Pɑ̄t 'Geruch, Gestank'WV:31
  Soat 'Geruch, Gestank'WV:31
  Nɑ̄p 'pára; kigőzölgés; Dunst, Ausdünstung'VNGy:1:0178
  Näp 'pára; kigőzölgés; Dunst, Ausdünstung'
   
  magyar íz 'Geschmack'
  regiz 'Geruch, Duft'
  regéz 'Geruch, Duft'
  regüz 'Geruch, Duft'
  regűz 'Geruch, Duft'
  ÚESz.íz
   
  nyenyecOŋapt 'Geruch'Juraksamojedisches:11
   
  enyec obto 'Geruch, Gestank'
   
  nganaszan ŋobta 'Geruch, Gestank'
   
  szölkupTaaptэ 'Gestank, Geruch'
  Tyāpte 'Geruch, Gestank'MSFOu:49:118 (Donner)
  Keăptɒ 'Gestank, Geruch'
   
  kamassz puʔbtu 'Duft; Geruch'
   puʔptu 'Duft; Geruch'
   
  kojbál обдаʌем 'пущаю дым из роту'Janhunen, SW:16


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A legvalószínűbb, hogy a *, illetve *śɜ névszóképző már az uráli alapnyelvben a tőhöz járult. A mordvinban és cseremiszben, továbbá az osztj. V ewsintə- származékban stb. az alapnyelvi *śɜ képzős alakok, a többi nyelvben pedig a * képzős alakok őrződtek meg. Az *ipɜ alapszó csak a vogulban maradt meg.

  A kamassz szóbelseji p a szóbelseji btpt mássalhangzó-kapcsolat hasonító hatására alakult ki.  Bibliográfia
  • Hajdú: ALH 4: 23 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 245 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 101 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Setälä: FUFA 12: 62 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Gombocz: Jelt 85 = Gombocz, Zoltán, A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelenléstan. [Pécs] 1926 (Tudományos Gyűjtemény. 16).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 60 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Donner: MSFOu 49: 118 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Uotila: MSFOu 65: 412 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 764, 828 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 453 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Hajdú: NyK 55: 65 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 72: 159 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 125 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • Janhunen: SW 16 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 77 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 807 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.