Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. teke- FU    'csinál, tesz'  de 'tun, machen'  en 'make, do '  UEW № 1044 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Tevékenység


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn teke- 'machen, tun'
   
  észt tege- 'machen, tun'
   
  számi/lappWfstȧχkɛ̮- 'machen'2583
  Ndâkkâ- -g̬- 'do, make, perform, commit, effect, undertake; do one's duty, act; place, dispose of, do with'
  Ttakkı̊- 'machen, tun'570
   
  mordvinEt́eje- 'machen, tun; деть, девать'
  Mt́ije- 'machen, tun'
   
  magyar tëv- (të-, tësz-) 'tun, machen; legen, setzen, stellen'
   tét 'Einsatz; (veralt.) Tat'
  Alttökéll- 'tun, machen, verrichten; beschließen, einen Entschluß fassen'
  Alttekéll- 'tun, machen, verrichten; beschließen, einen Entschluß fassen'
  ÚESz.tesz
  ÚESz.tökél


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altaji: mongol tege- 'úgy csinál, így vagy úgy'; indoeurópai *dheh₁- : óind dádhɑ̄ti 'helyez, tesz, letesz', avesztai daδɑ̄iti 'letesz, odatesz, hoz', litván 'ti 'fektet, állít, helyez', latin facio 'csinál, tesz', német tun 'tesz' stb.

  A magyarban 'tesz, csinál' → 'fektet, tesz, állít' jelentésváltozás történt. Vö. mordvin E ťeje- 'csinál, tesz' ~ 'tesz, odatesz'.

  A többek (MUSz. 215; VglWb. 406; Steinitz, FgrVok. 30, 52, 124) által idevont finn työ 'munka' és mordvin ťev 'munka, dolog' szavak nem tartoznak ide (E. Itkonen: FUF 30: 46), lásd a *tewe 'munka, munkálkodás' FV alatt.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 85, 98, 150, 377 {{usw}} = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Lehtisalo: FUF 21: 43 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Mayrhofer 2: 14 = Mayrhofer, Manfred, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1–4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
  • Kubínyi: MNy 50: 413 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Joki: MSFOu 151: 327 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 215 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 264 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 6: 415 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 94
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 406 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.