Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. čawɜ (čapa) Ug FU   'savanyú; megsavanyodik'  de 'sauer, sauer werden'  en 'sour (adj); sour (intr)'  UEW № 101 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szag. Íz.


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn hapan 'sauer'Gen. happamen
   happo 'Säure'
   happane- 'sauer werden; sauern'
   
  ? észt hape 'Säuerung, Säuerungsmittel'Gen. happe
   hapne 'sauer; Säure'Gen. hapse
   happu 'sauer; Säure'
   
  ? számi/lappNhappatus 'something added to milk to make it coagulate'
  Nhappane- 'juosta keitettäessä (maito); zusammenrinnen (Milch)'< finn
   
  ? mordvinEčapamo 'sauer'
  Ečapaks 'Teig'
  Mšapama 'sauer'
  Mšapaks 'Teig'
   
  ? mari/cseremiszKBšapə̑ 'sauer'
  Bšowo 'Kwas'
   
  hanti/osztjákVjčĕγ- 'sauer werden, gären (der Teig)'Ostjakisches:927
  Osuw- 'sauer werden, gären (der Teig)'Ostjakisches:927
  Kazšŭw 'Teig, Vorteig'Ostjakisches:927
   
  manysi/vogulKUšɔ̈̄γm 'muffig (vom Mehl)'WV:201
  LUšē̮w- 'säuern'WV:201
  LOšāw- 'säuern'WV:201
   
  magyar savanyú 'sauer'
   savó 'Molken, Käsewasser', 'savanyodik'
   ?sóska 'Sauerampfer'
  reg?sós-tej 'sauermilch', 'savanyodik'tej 'Milch'
  Alt?sósul : megsósul 'sauer werden'
  ÚESz.savanyú
  ÚESz.savó
  ÚESz.
  ÚESz.sóska


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn n (me), mordvin mo, ma, ks, vogul m és magyar nyú, ó denominális névszóképzők.

  A finn, mordvin és cseremisz szavak csak akkor tartoznak ide, ha bennük *p >*pp > pp, p, w változás történt.

  vogul KU-nyelvjárási alak és az osztják szó palatális magánhangzója a szó erősen affektív jellege miatt alakulhatott ki, vö. finn maa 'ország, föld' ~ osztják (504) V mĕγ 'ország, föld' ~ vogul (WV 95) TJ mɛ̮̄, KU mɑ̄, KM P mē̮ 'ország, föld'.

  A lapp S šipare- 'alvadt' palatális magánhangzója miatt nem tartozik ide.

  A cseremisz šua- 'erjed', votják šut- 'erjeszt, megsavanyodik' és zürjén šuźi̮- 'savanyodik' szókezdő š hangjuk miatt nem vonhatók ide (lásd *šȣwɜ- 'megsavanyodik, erjed' FP).

  A votják šȯm 'íz' és zürjén šom 'kovász, savanyú íz, savanyúság' szókezdő *š hangjuk és eredeti palatális magánhangzójuk miatt nem tartoznak ide (lásd a *čemɜ 'savanyú; megsavanyodik, erjed' FU).

  A magyar savanyú szó '' szóból való származtatása (Techert: MNy. 27:111-8) téves. A magyar savanyú szónak pontos hangtani és jelentéstani megfelelői vannak az obi-ugor nyelvekben, ezért nehéz lenne a magyar szót elválasztani tőlük.

  Nomenverbum.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Steinitz: DEWO 248 = Steinitz, Wolfgang, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966– (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
  • Toivonen: FUF 20: 137 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Fabricius-Kovács: MNy 62: 206
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 332 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 277 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Honti: SFU 20: 192 = Советское Финноугроведение. Soviet Finno-Ugric Studies. Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Linguistique finno-ougrienne soviétique. 1–, Tallinn, 1965–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 18
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 773 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.