Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. särɜ FU    '(vér)ér, rost, gyökér'  de 'Ader, Faser, Wurzel'  en 'vein, fibre, root '  UEW № 884 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBšär 'Blutader'wür 'Blut'
  Uwür-šer 'Blutader'wür 'Blut'
  Bwür-šer 'Blutader'wür 'Blut'
   
  udmurt/votjákSvir-ser 'Ader'vir 'Blut'
  Kver-ser 'Ader'ver 'Blut'
   
  komi/zürjénIler 'коренья кедра для связки (скрепы) верши из ранок'< hanti/osztják
  Obler 'коренья кедра для связки (скрепы) верши из ранок'< hanti/osztják
   
  hanti/osztjákVler 'Strich; Rinne'Ostjakisches: 1086
  Vjjer 'Streifen, Strich'Ostjakisches: 1086
  DNter 'Faser'Ostjakisches: 1086
  Oler 'Wurzelfaser'Ostjakisches: 1086
   
  manysi/vogulTJtǟr 'Wurzel'WV: 3
  KUtɔ̈̄r 'Wurzel'WV: 3
  Ptār 'Wurzel'WV: 3
  Sotār 'Wurzel'WV: 3
   
  magyar ér 'Ader'Akk.. eret
  ÚESz.ér


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir lar: larχu 'gyökér'.

  Az Anderson által (Wandl. 12) idevont észt süüre (Gen. süürme) 'évgyűrű, gyökér' szó nem ide tartozik, hanem az észt süü 'évgyűrű' szó származéka. A zürjén ser: vir-ser (ÁKE 228; SzófSz.) alapján a 'gyökér' jelentés nem bizonyítható. A helyes alak vir-śer, amelynek második tagja a zürjén śer 'színesség' szóval azonos.

  A korábban idevont magy. ér 'patak' (MUSz. 791, EtSz.) szóhoz lásd *šerɜ (*šärɜ) 'patak' FU.
  Bibliográfia
  • ÁKE 228, 549 Anm = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 791 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 66: 5 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 87.00
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 87 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]
  • Anderson: Wandl 12 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).