Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. säle- (sälke-) U    'felül, ráül, beül, beszáll'  de 'sich (in etw., auf etw.) setzen, einsteigen'  en 'get on/in '  UEW № 878 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Bemegy. Beszáll


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  komi/zürjénLuse̮l- 'sich erkühnen, wagen'
  Vse̮l- 'sich (in etw. od. auf etw.) setzen, (z. B.) sich (in einen Schlitten od. in ein Boot) hineinsetzen, sich (aufs Pferd) aufsetzen, einsteigen (in ein Boot)'
  Vse̮v- 'sich (in etw. od. auf etw.) setzen, (z. B.) sich (in einen Schlitten od. in ein Boot) hineinsetzen, sich (aufs Pferd) aufsetzen, einsteigen (in ein Boot)'
   
  hanti/osztjákVjjel- 'sich setzen (in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd)'Ostjakisches: 1110
  DNtet- 'sich setzen (in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd)'Ostjakisches: 1110
  Olel- 'sich setzen (in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd)'Ostjakisches: 1110
   
  manysi/vogulTJtǟl- 'sich setzen (in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd)'WV: 7
  KUtɔ̈̄l- 'sich setzen (in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd)'WV: 7
  Ptāl- 'sich setzen (in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd)'WV: 7
  Sotāl- 'sich setzen (in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd)'WV: 7
   
  magyarAltell- 'aufs Pferd od. auf den Esel steigen'
  AltElleh Mihal ''OklSz. 1211
  ÚESz.ellik
   
  nyenyecOt́ī- 'sich setzen (in den Schlitten in das Boot'Juraksamojedisches: 1515
   
  nganaszan t́iiʔem- 'sich setzen in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd'Janhunen, SW: 163
   
  szölkupTati- 'sich setzen in ein Boot einen Schlitten, aufs Pferd'Prok, SelkGr: 128
   
  kamassz ši- 'sich setzen, sich aufs Pferd setzen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar ell- hosszú mássalhangzója másodlagos nyúlás eredménye, vagy * < *lk változással magyarázható.

  A szó belseji *l a szamojédban kiesett.

  Az U *s hangból fejlődött t a rákövetkező palatális magánhangzó hatására a nyenyecben és enyecben t, a kamasszban pedig a *ć affrikátán keresztül š hanggá változott.

  A finn sälyttä- 'le-, megterhel' (K. Sal: NyK 62: 251) nem tartozik ide, mert säly alapszava  'vállon lévő teher' (nyj. sälä) denominális képzett alak.

  A fent megadott finn szóhoz kapcsolt lapp. (Lind.-Öhrl.) S sälket 'conscendere in littus...' szó (Setälä: FUF 2: 254) a szó belseji k miatt nem tartozhat ide. Mivel a lappban nem ismeretes deverbális k képző, az egyébként is csak egy forrásból ismert szó nem tekinthető a fent említett szavak megfelelőjének.

  Többen a magyar ell- igét az ül- 'ül' reflexív alakjának tekintették (EtSz.; SzófSz.). Ez a feltevés azonban hangtani (*ä — *i) és jelentéstani okokból nem fogadható el: az ell- és megfelelői nem az ülést, vagyis nem a nyugalmi helyzetet jelentik, hanem a mozgást (fel-, rá-, beül).  Bibliográfia
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Zichy: MNy 27: 12 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Honti: MNy 81: 147 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Lehtisalo: MSFOu 58: 123 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • K.Sal : NyK 65: 402
  • Erdélyi: NyK 66: 395 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Simonyi: Nyr 39: 434 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Hakulinen: SKRK1 1: 158
  • Janhunen: SW 163 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 28: 66 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]