Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

  1. räćɜ FU    'darab, falat, rész'  de 'Stück, Bissen, Teil'  en 'piece, bit, bite, part '    UEW № 854 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

    Fogalomkör: Rész


    Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
     
    mari/cseremisz рызe 'часть, доля'uebib333
     рызык 'часть, доля'
    KBrezə̑k 'часть, доля'MRS
     
    ? udmurt/votjákUfďjeć-lị̑ 'Schulterbein'lị̑ 'Knochen, Bein'
     
    komi/zürjénVre̮ć 'Stück, Bissen, Fingergelenk'
    Udje̮v-re̮ć 'молоко'je̮v 'молоко'
    Udńań-re̮ć 'Stück Brot'ńań 'Brot'
     
    ? manysi/vogulPkāľ-riś 'Luchsweibchen'MSFOu: 114:89, 228 (Kannisto-Liimola)
    Pkuj-riś 'Luchsmännchen'
    Sopiγ-riś 'Jüngelchen'MSFOu: 114:89, 228 (Kannisto-Liimola)
    Nåtėrriśėm 'fejedelmecském; mein Fürstenheldchen'VNGy: 2:192, VNGy: 2: 217
    Nvās-räś 'rucácska;Entchen'
     
    magyar rész 'Teil; AnteilMNSz HHC
     részemre 'für michMNSz HHC
     részedre 'für dichMNSz HHC


    Magyarázat

    Tscher. k ist ein Ableitungssuffix.

    Zu dem Bedeutungsverhältnis wotj. 'Schulterbein' ~ syrj. 'Stück, Bissen, Fingergelenk' vgl. sam. jur. ŋə̑suʔ 'Glied (Hand-, Fußglied)' ~ mot. ызынъ 'Schulter'.

    Das wog. Deminutivsuffix kann nur dann hierher gestellt werden, wenn es ursprünglich ein selbständiges Wort mit der Bedeutung 'Stück' war (diese Bedeutungsentwicklung wird durch die deminutive Funktion des syrj. Wortes unterstützt: ńań-re̮ć 'Stück Brot', je̮v-re̮ć 'молочко'); den unregelmäßigen Vokalismus des wog. Wortes kann man damit erklären, daß der Vokal nicht in der ersten Silbe vorkommt.

    Die Identifizierung des wog. Ableitungssuffixes mit ostj. (809) Vj. räć 'alter Mann, Greis' (Karjalainen: FUF 13: 224, 231; s. auch Munkácsi: NyK 26: 66) ist unwahrscheinlich.
    Bibliográfia
    • Lytkin: Chrest 117 = Лыткин, В. И., Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам 1. Москва 1955.
    • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
    • Fuchs: FUF 16: 79 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
    • Toivonen: FUF 19: 155 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
    • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
    • Uotila: MSFOu 65: 49 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
    • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
    • Bereczki: NyK 66: 119 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
    • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
    • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.