Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pȣ̈rɜ FU    'csomó, nyaláb, fürt'  de 'Büschel, Traube'  en 'bundle, raceme, bunch '  UEW № 845 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? udmurt/votjákSper 'fürt (szőlő, ribizke)Traube, Büschel ohannisbeere'AkÉrt: 1916:74 (Munkácsi)
  Spuri̮ 'кисть, пучок ягод или цветов'RUS
  Jpur 'fürt (szőlő, ribizke) Traube, Büschel Johannisbeere'AkÉrt: 1916:74 (Munkácsi)
   
  ? magyar fürt 'Büschel, Traube; Locke'
  ÚESz.fürt


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar t denominális névszóképző lehet.

  A votják e ~ u változáshoz lásd Wichmann: MSFOu. 36:43, 70.
  Bibliográfia
  • Munkácsi: AkÉrt 1916: 74 = Akadémiai Értesítő. 1–56, Budapest 1890–1948.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Benkő: Nyjtört 65
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.