Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. peljä FU    'fül'  de 'Ohr'  en 'ear '  UEW № 740 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappLpielˈjē~pälˈjē 'Henkel, Griff an einem Topf od. Kessel; Ohr'Kuollan: 1638
  Nbœlˈlje -llj- 'Ohr'Kuollan: 1638
  Notpelj 'Ohr'Kuollan: 1638
  Apeľ 'Ohr'Kuollan: 1638
  Kldpielj 'Ohr'Kuollan: 1638
  Tpielje 'Ohr'Kuollan: 1638
  Kpielje 'Ohr'Kuollan: 1638
   
  mordvinEpiľe 'Ohr'
  Mpiľä 'Ohr'
   
  mari/cseremiszKBpələš 'Ohr'
  Upə̑lš 'Ohr'
  Bpə̑lə̑š 'Ohr'
   
  udmurt/votjákSpeľ 'Ohr'Wichm [wotj]
  Gpeľ 'Ohr'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSpeľ 'Ohr'
  Ppeľ 'Ohr'
  POpeľ 'Ohr'
   
  hanti/osztjákVpĕl 'Ohr'OL: 179
  DNpĕt 'Ohr'OL: 179
  Opĕl 'Ohr'OL: 179
   
  manysi/vogulTJpiľ 'Ohr'WV: 149
  KUpäľ 'Ohr'WV: 149
  Ppɑ̄ľ 'Ohr'WV: 149
  Sopaľ 'Ohr'WV: 149
  LOpaľt- 'horchen'MSFOu: 111 17 (Kannisto-Liimola)
   
  magyar figyel- 'horchen, achtgeben'
   fülel- 'horchen, aufhorchen, aufmerken, die Ohrenspitzen'
  regfül 'Ohr'
  regfily 'Ohr'
  regfíl 'Ohr'
  regfil 'Ohr'
  regfüly 'Ohr'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremisz szó valószínűleg š kicsinyítő képzős származék, az alapszó talán a cseremisz (Beke: Nyr. 48: 8) UJ pə̑lšowə̑ć 'mintás fejkendő' (šowə̑ć 'kendő') szóban található meg.

  A magyarban *lj > ; l (> ĺ > gy) hangváltozás történt.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 260 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 47 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 548 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Beke: NyK 48: 8 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.