Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. peljä FU    'fül'  de 'Ohr'  en 'ear '  UEW № 740 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappLpielˈjē~pälˈjē 'Henkel, Griff an einem Topf od. Kessel; Ohr'Kuollan: 1638
  Nbœlˈlje -llj- 'Ohr'Kuollan: 1638
  Notpelj 'Ohr'Kuollan: 1638
  Apeľ 'Ohr'Kuollan: 1638
  Kldpielj 'Ohr'Kuollan: 1638
  Tpielje 'Ohr'Kuollan: 1638
  Kpielje 'Ohr'Kuollan: 1638
   
  mordvinEpiľe 'Ohr'
  Mpiľä 'Ohr'
   
  mari/cseremiszKBpələš 'Ohr'
  Upə̑lš 'Ohr'
  Bpə̑lə̑š 'Ohr'
   
  udmurt/votjákSpeľ 'Ohr'Wichm [wotj]
  Gpeľ 'Ohr'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSpeľ 'Ohr'
  Ppeľ 'Ohr'
  POpeľ 'Ohr'
   
  hanti/osztjákVpĕl 'Ohr'OL: 179
  DNpĕt 'Ohr'OL: 179
  Opĕl 'Ohr'OL: 179
   
  manysi/vogulTJpiľ 'Ohr'WV: 149
  KUpäľ 'Ohr'WV: 149
  Ppɑ̄ľ 'Ohr'WV: 149
  Sopaľ 'Ohr'WV: 149
  LOpaľt- 'horchen'MSFOu: 111 17 (Kannisto-Liimola)
   
  magyar figyel- 'horchen, achtgebenMNSz HHC
   fülel- 'horchen, aufhorchen, aufmerken, die OhrenspitzenMNSz HHC
  regfül 'OhrMNSz HHC
  regfily 'OhrMNSz HHC
  regfíl 'OhrMNSz HHC
  regfil 'OhrMNSz HHC
  regfüly 'OhrMNSz HHC


  Magyarázat

  Das tscher. Wort ist wahrscheinlich eine Ableitung mit Deminutivsuffix š, das Grundwort ist wohl in tscher. (Beke: Nyr. 48: 8) UJ pə̑lšowə̑ć 'gemustertes Kopftuch' (šowə̑ć 'Tuch') vorhanden.

  Im Ung. fand eine Lautentwicklung *lj > ; l (> ĺ > gy) statt.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 260 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 47 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 548 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Beke: NyK 48: 8 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.