Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. peje- U    'fő, forr; főz, forral'  de 'kochen, sieden'  en 'boil (vi vt)'  UEW № 735 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Ételek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mordvinEpije- 'gar kochen'
  Epiďe- 'kochen, brauen (Bier)'
  Mpije- 'gar kochen'
  Mpiďe- 'kochen, brauen (Bier)'
   
  komi/zürjénSpu- 'kochen sieden'
  Ppu- 'kochen, sieden'
  POpuv- 'kochen, sieden'
  POpu·- 'kochen'
   
  manysi/vogulKUpɔ̈̄j- 'kiehua; kochen, sieden'Kannisto, Mskr
  Ppāj- 'kiehua; kochen, sieden'Kannisto, Mskr
  Sopājt- 'kochen'Kannisto, Mskr
   
  magyar fő- 'kochen, sieden'Prtz.Präs.. fővő
   főz- 'kochen'
  ÚESz.
   
  nyenyecOpī- 'gar werden (durch Kochen)'Juraksamojedisches: 386
  Opiŕē- 'kochen'
   
  enyecChferiʔa 'zum Kochen bringen'
  Chfie- 'reifen'
  Chfiði- 'zum Reifen bringen'
  Bfediʔa- 'zum Kochen bringen'
  Bfie- 'reifen'
  Bfire- 'zum Reifen bringen'
   
  nganaszan fīʔe- 'reifen'
   firiʔé- 'zum Kochen, Reifen bringen'
   
  szölkupTapiri̮- 'braten, rösten; (ausbacken)'Erd
   
  kamassz pɯ- 'reifen, zur Reife gelangen, gar sein, gar werden'
   pə̑rə- 'backen'
   pɯri- 'backen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A szamojéd szavak r, ŕ, ð elemei műveltető képzők.

  A zürjén u szabálytalan; talán a szókezdő p hatására egy palatális magánhangzóból keletkezett (*e > * > u).

  A vogul adatok alapján feltételezett ősvogul *ǟ kivételesen megfeleltethető az első szótagban egy FU *e hanggal, ami a szavak hangutánzó/hangfestő jellegével magyarázható.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 196 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Setälä: FUFA 12: 45 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • K.Donner: MSFOu 49: 178 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Uotila: MSFOu 65: 254 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 539 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 438 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: NyK 23: 92 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Janhunen: SW 124 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.