Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. orpa (orpasɜ), orwa (orwasɜ) FU    'árva, elárvult; özvegy, megözvegyült'  de 'Waise, verwaist; Witwe, vervitwet'  en 'orphan, orphaned; widowed, widow(er) '  UEW № 678 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn orpo 'Waise, verwaist'< észt
   
  észt orb 'Waise, verwaist'
   
  számi/lappLårcpēs 'ohne Gatte od. ohne Gattin, ohne Männchen od. ohne Weibchen seiend, fatherless or motherless, orphan, lonely and deserted'
  Noarbes 'fatherless or motherless, orphan, lonely and deserted'Gen. -rˈbas-
  Notvuɒrbes̨ 'Waisenkind'T.I.Itkonen, WbKKlp: 772
  Kldνuər̨bes̨ 'Waisenkind'T.I.Itkonen, WbKKlp: 772
  Tνi̮ə̑r̨bεˈs̨ 'Waisenkind'T.I.Itkonen, WbKKlp: 772
   
  mordvinEurus 'Waise'
  Euros 'Waise'
  Muros 'Waise'
   
  hanti/osztjákVjĕŋkurwi̮ 'Waise; Witwe'jĕŋk 'Wasser'Ostjakisches: 80
  Vj?jĕŋkuri̮ 'verwaist (Kind; Greis)'jĕŋk 'Wasser'Ostjakisches: 80
   
  magyar árva 'Waise, einsam,'Akk. árvát
  reg 'verwitwet'
  ÚESz.árva


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  < indoeurópai: előárja *orbho-s: szanszkrit árbha-, arbhaká- 'kicsi, gyenge; fiatal, gyermekkorban lévő', örmény orb, -oy  'árva'.

  A magyar a vagy PxPl3, vagy talán az rv után megőrződött tővéghangzó.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 65, 79, 91, 366 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 27, 145 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Moór: ALH 2: 381 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Jacobsohn: ArUgrof 53, 114, 184 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Sajn: Dem 79, 113, 115 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 16: 217 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Toivonen: JSFOu 56/1: 18 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Paasonen: Lisiä 22
  • Harmatta: MŐT 170 = Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977.
  • Joki: MSFOu 151: 297 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 755 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Munkácsi: Nyr 62: 69 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 67
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 1031 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.