Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ńele- (ńēle-) U    'nyel, lenyel, elnyel'  de '(ver)schlucken, (ver)schlingen'  en 'swallow, gulp down '  UEW № 619 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Evés. Ivás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn niele- '(ver)schlucken'
   
  észt neela- 'schlingen, schlucken, in sich ziehen'
   
  számi/lappLnjiella- '(ver)schlingen,(ver)schlucken'
  Nnjiellâ- -l- 'swallow, draw ( of waterfalls and rapids)'
  Notńīlle- 'schlucken'Kuollan: 1120
  Ańill- 'schlucken'Kuollan: 1120
  Kldńīlle- 'schlucken'Kuollan: 1120
  Tńīlli̊- 'schlucken'Kuollan: 1120
   
  mordvinEńiľe- 'verschlingen, verschlucken'
  Mńiľe- 'verschlingen, verschlucken'
   
  mari/cseremiszKBnelä- 'schlucken, verschlingen'
  Unela- 'schlucken, verschlingen'
  Bnela- 'schlucken, verschlingen, herunterschlucken'
   
  udmurt/votjákSńi̮l, ńə̑l- 'schlucken, verschlingen'
  Kńə̑l-, ńel- 'verschlingen, verschlucken'
  Kńel- 'verschlingen, verschlucken'
  Gńị̑lị̑- 'verschlingen, verschlucken'FUF: 15:10 (Wichmann)
   
  komi/zürjénSńi̮l- 'schlingen, verschlingen, auffressen'
  Pńi̮vav- 'schlucken, hinunterschlucken, verschlucken, verschlingen'
  POńѳl- 'schlingen, verschlingen, auffressen;schlucken'
   
  hanti/osztjákVńel- 'schlucken'OL: 158
  DNńet- 'schlucken'OL: 158
  Ońel- 'schlucken'OL: 158
   
  manysi/vogulTJńält- 'schlucken'WV: 16
  KUńɔ̈̄lt- 'schlucken'WV: 16
  Pńalt- 'schlucken'WV: 16
   
  magyar nyel- 'verschlingen, schlucken, schlingen'
   
  nyenyecOPńālā- 'schlucken'Juraksamojedisches: 303
   
  enyec noddo- 'schlucken, schlingen'Juraksamojedisches: 303
   
  nganaszan naltamiʔe- 'schlucken, schlingen'Juraksamojedisches: 303


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul t mozzanatos képző.

  A nyenyec magánhangzó-megfelelés (noddo- < *nol-do) nem szabályos.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 73, 77-8, 102, 163 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 39 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 59 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Lehtisalo: FUF 21: 34 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 31 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 60 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 411 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 23: 91 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 24: 459 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1845: 181
  • Lindström: Suomi 1852: 64
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 952 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Lytkin: VokPerm 195 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.