Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ńälmä FU    'nyelv (testrész)'  de 'Zunge'  en 'tongue '  UEW № 615 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappLnjalˈmē '(Tier-)Maul, mouth'
  Nnjalˈbme -lm- 'mouth'
  Notńɑ̄ilm 'Mund, Mündung'Kuollan: 1128
  Notńɑilm 'Mund, Mündung'
  Ańɑ̄ilm 'Mund, Mündung'Kuollan: 1128
  Ańɑilm 'Mund, Mündung'
  Kldńɑ̄ilm 'Mund, Mündung'Kuollan: 1128
  Tńɑ̄ilme 'Mund, Mündung'Kuollan: 1128
   
  mari/cseremiszKBjəlmə 'Zunge, Sprache'
  Ujə̑lme 'Zunge, Sprache'
  Bjə̑lme 'Zunge, Sprache'
  Pńə̑lme 'Zunge, Sprache'Sprachstudien
   
  hanti/osztjákVńäləm 'Zunge, Sprache'OL: 2
  DNńȧtəm 'Zunge, Sprache'OL: 2
  Ońȧləm 'Zunge, Sprache'OL: 2
   
  manysi/vogulTJńiľəm 'Zunge, Sprache'WV: 57
  KUńiləm 'Zunge, Sprache'WV: 57
  Pńiľəm 'Zunge, Sprache'WV: 57
  Sońēləm 'Zunge, Sprache'WV: 57
   
  magyar nyelv 'Zunge, Sprache'
  regnyév 'Zunge, Sprache'
  regnyőve 'Zunge, Sprache'
  regnyőve 'Zunge, Sprache'
  ÚESz.nyelv


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremiszben — a P ńə̑lme kivételével — *ń > j változás történt.

  A lapp szó egy másik testrészt jelöl (ehhez a jelenséghez vö. Szinnyei, Budenz-Alb. 42; Lakó: NyK 52: 243).

  A Setälä (FUFA 12: 112; JSFOu. 30/5; 53 ?-lel) és Vasmer (Beitr. 4: 209) által idevont finn niemi 'földnyelv', észt nälv 'tompa vég (késé)', nälp 'csúcs' szavak hangtani okokból nem tartoznak ide.

  Többen (Halász: NyK 24: 459; Setälä: FUFA 12: 17, 112; Setälä: JSFOu. 30/5: 53; Beitr. 17; NyH7; Lehtisalo: FUF 21: 28; FUV) a nyenyec (301) O ńɑ̄mū 'nyelv' szót is idevonták, ami azonban nem fogadható el, mert a ńɑ̄ʔ 'száj' és *mūʔ 'belső' (O m̥ūʔ 'bent, -be') összetétele.

  A magyar nyelv szónak a nyel- 'nyel' igéből való származtatása (lásd Sajn., Dem. 59; Gyarm., Aff. 261; CzF; VglWb. 953; Horger, MSzav.; SzófSz.; Juhász: Pais-Eml. 314) szintén nem fogadható el.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 73, 200, 216, 261 {{usw}} = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 17 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Lehtisalo: FUF 21: 28 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 412 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • K.Sal : NyK 62: 252
  • Lindström: Suomi 1852: 65
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 953 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.