Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. mȣńćɜ-, mȣćɜ- U    'mozog'  de 'sich bewegen'  en 'move (intr)'  UEW № 571 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör:


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? magyar mozog- 'sich bewegen, sich rührenMNSz HHC
   mozdít- 'bewegen, rührenMNSz HHC
   
  ? nyenyecOmanćarā- 'schwanken, sich bewegen, arbeiten'Juraksamojedisches: 246
   
  ? enyecChmoďoða- 'sich rühren'
  Bmozora- 'sich rühren'
   
  ? szölkupTamootja- 'hinken'
  Tymōďena- 'ein wenig hinken'DonnMskr
  Kemoottja- 'hinken'


  Magyarázat

  Ung. g ist ein Frequentativsuffix. Die sam. Wörter sind ebenfalls Ableitungen.

  Das ung. Wort gehört nur dann hierher, wenn man einen Wechsel U *ńć ~ *ć (> ung. z) annimmt.

  Die Etymologie ist auch wegen der entfernten Verwandtschaft unsicher.

  Wahrscheinlicher ist, daß das ung. Wort onomat. Ursprungs ist; vgl. moccan 'sich mucksen, sich rühren', mocorog 'sich hin und her bewegen'.

  Kam. maŋzer- 'sich beeilen' (Setälä: JSFOu. 30/5: 67) gehört nicht hierher, weil es ein türk. Lehnwort ist (Joki: MSFOu. 103: 225).  Bibliográfia
  • Beitr 174 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 67 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Munkácsi: NyK 23: 93 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 24: 447 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Erdélyi: NyK 72: 152 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.