Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. meke U    'dolog, tett, cselekedet, munka; cselekszik, csinál, dolgozik'  de 'Sache, Tat, Handlung, Arbeit; tun, machen, arbeiten'  en 'matter/thing, deed, act, work; do, make, work (tr)'  UEW № 533 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Valami


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? magyar  'Werk, Arbeit; Werk, Fabrik'Akk. művet
   mű- 'künstlich, Kunst-'
   művel- 'tun treiben; (Feld) bauen; pflegen, kultivieren'
  regmív 'Werk, Arbeit; Werk, Fabrik'
  regmível- 'tun treiben; (Feld) bauen; pflegen, kultivieren'
  ÚESz.
   
  ? nyenyecOḿī- 'machen, ausführen (Schreienarbeit u. dgl.), bauen'Juraksamojedisches: 276
  Njḿe- 'machen, ausführen (Schreienarbeit u. dgl.), bauen'Juraksamojedisches: 276
   
  ? enyec mê- 'machen'
   
  ? nganaszan mêʔa- 'machen'
   
  ? szölkupTamē- 'machen'DonnMskr
  Turmī- 'machen'MSFOu: 122:323 (Lehtisalo)
  Tymē- 'machen'DonnMskr
  Kemee- 'machen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. indoeurópai: szanszkrit mɑ̄yā́ 'Kunst, außerordentliches Vermögen, Wunderkraft, Kunstgriff; List', avesztai mā̆iiɑ̄- 'varázserő'.

  A magyar szó v hangja hiátustöltő. Az ősmagyarra feltehető *i a szomszédos labiális mássalhangzók hatására labializálódott.

  Az egyeztetés a távoli rokonság miatt bizonytalan.

  Nomenverbum?

  A magyar szó talán szóhasadással keletkezett a mi 'mi; (ómagyar) valami' névmásból. A magyar  mai jelentése a korábbi 'valami, dolog, holmi' jelentésből fejlődhetett (Nyíri: MNy. 37: 157).

  A magyar szó oszét jövevényszó is lehet: oszét , miu̯ä 'mű, dolog' (Munkácsi: Ethn. 15: 11; KSz. 5: 319; Nyr. 62: 67; Sköld: OssLw. 31; lásd még Schmidt: FUFA 18: 96). Ez a lehetőség a fenti egyeztetést bizonytalanná teszi.

  A votják mog 'dolog' és zürjén mog 'ügy, dolog' (Wichmann: FUF 14: 96; Németh: NyK 47: 79; FUV; Lytkin: CIFU 62; VokPerm. 87) szavak hangtani okok miatt (permi g > finnugor *ŋk) nem tartoznak ide.  Bibliográfia
  • ÁKE 474 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 67 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Mayrhofer 2: 624, 3: 777 = Mayrhofer, Manfred, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. 1–4. Heidelberg 1956, 1963, 1976, 1980.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Halász: NyK 24: 448 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 78 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Räsänen: StudOr 15: 210 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.