Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. lȣ̈ppɜ U    'lepke'  de 'Schmetterling'  en 'butterfly'  UEW № 508 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn liippo 'fladdrare, fjäril; flaxare; Schmetterling'
   liipukka 'fladdrare, fjäril; flaxare; Schmetterling'
   
  észt liblikas 'Schmetterling'Gen. liblika
   librik 'Schmetterling'Gen. libriku
   lible 'Schmetterling'Gen. liple
   
  számi/lappSlablok 'Schmetterling'Lind -- Öhrl [lapp]
  Arjlibelāk ''Lag, LpWsch: 420
  Arjpej˴vvi̮ė-libelāk 'Schmetterling'pej˴vvi̮ė 'Tag'
   
  mari/cseremiszKBləpə 'Schmetterling'
  KBələpə 'Schmetterling'
  Ulə̑wə̑ 'Schmetterling'
  Blə̑pə̑ńə 'Schmetterling'
   
  hanti/osztjákVḷăwańt́i̮ 'Schmetterling'OL: 197
  DNlĕpəntȧj 'Schmetterling'
  Olȧpȧti 'Schmetterling'
   
  manysi/vogulTJläpǟ·k 'Schmetterling'< hanti/osztják6
  KUlɔ̈̄pəχ 'Schmetterling'
  Plāpək 'Schmetterling'
  Solāpanti 'Schmetterling'
   
  magyar lepke 'Schmetterling'
  reglepe 'Schmetterling'
  reglipe 'Schmetterling'
  reglípe 'Schmetterling'
  reglepencs 'Schmetterling'
  reglepencsík 'Schmetterling'
  reglependék 'Schmetterling'
  reglepicke 'Schmetterling'
  ÚESz.lepke
   
  nyenyecSjlib́erāpco 'Schmetterling'234
  Njlib́erāpco 'Schmetterling'234


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn o, ukka, lapp lok, osztják ńť, ntȧj, vogul k, nti, magyar e, (e)ncs(ik), (e)ndék, (i)cke, ke és szamojéd rɑ̄pco képzők, illetve képzőbokrok.

  A osztják ḷɑ̆wańťi̮ szó veláris vokalizmusa azzal magyarázható, hogy a szó hangutánzó/hangfestő jellegű.

  A magyar változatok hangalakját a lebëg-, (nyj.) leppëg- 'lassan, vontatva jár vagy beszél' hangutánzó/hangfestő szócsalád befolyásolhatta. Az a feltételezés, hogy a lepke stb. a *lep- igető származéka lenne (Simonyi: Nyr. 6: 296; Beke: Nyr. 58: 50) nem valószínű, mivel jelentése megegyezik a többi finnugor szóéval.

  Néhány finnugor adat valószínűleg csak hangutánzó/hangfestő jellege miatt egyezik meg.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 443 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Beitr 106 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Toivonen: FUF 20: 52 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 7: 46 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Pais: MNy 15: 128, 24: 123 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Wichmann: MNy 4: 399 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 696 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 23: 93, 25: 257 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 24: 468 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.