Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. lewe- FU    'dob, lő'  de 'werfen; schießen'  en 'throw, shoot (tr)'  UEW № 482 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Vadászat. Halászat,  Dob


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn lyö- 'schlagen, prügeln'
   
  észt löö- 'schlagen, stoßen, stechen (von Schlangen)'
   
  mari/cseremiszKBlüe- 'schießen'
  Ulüe- 'schießen'
  Blüje- 'schießen'
   
  komi/zürjénSli̮j- 'erschießen, werfen, schießen'
  Pvi̮j- 'erschießen, schießen'
  POli- 'schießen'
   
  manysi/vogulTJlä- 'werfen, schießen'Steinitz, WogVok: 322
  TJläw- 'werfen, schießen'
  KUli- 'werfen, schießen'
  KUläj- 'werfen, schießen'
  KUliγ- 'werfen, schießen'
  Plij- 'werfen, schießen'
  Pläj- 'werfen, schießen'
  Solaj- 'werfen, schießen'
  Soliγ- 'werfen, schießen'
   
  magyar lő- 'schießen'Vx1Sg. lövök
   löv- 'schießen'
  reglőj- 'schießen; schlangen, hauen'
  reglü- 'schießen; schlangen, hauen'
  regli- 'schießen; schlangen, hauen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul γ és j elhomályosult jelen időjel.

  A vadászat és halászat technikájának fejlődésével a 'dob' jelentés — már a finnugor korban — '' jelentéssel egészülhetett ki; a finn és magyar nyj. 'üt' is származtatható a 'dob' jelentésből.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 75, 153 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 122 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Szinnyei: Budenz-Alb 45.00 = Budenz-Album, Budenz József XXV éves nyelvészeti működése emlékére kiadják tanítványai. Budapest 1884.
  • Steinitz: FgrVok 52 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Toivonen: FUF 29: 162 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 30: 46, 31: 223, 302 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 41 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Uotila: MSFOu 65: 265 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 706 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 57
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Steinitz: UAJb 28: 239 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 1: 1056 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Hunfalvy: VogF 295 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).
  • Lytkin: VokPerm 200 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.
  • Anderson: Wandl 38 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).