Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. lekka- (lejkka-) U    'rés, repedés, hasadék; vág, hasít'  de 'Lücke, Riß, Spalte; schneiden, spalten'  en 'gap, tear, crack; cut, cleave (tr)'  UEW № 471 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Árok,  Darabol. Vág. Hasít


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn leikkaa- 'schneiden, ernten'
   
  ? észt lõika- 'schneiden; hauen; heftig schlagen'
   leika- 'schneiden; hauen; heftig schlagen'
   
  ? magyar lék 'Öffnung, Lücke, Riß, Spalte; Wuhne; Leck'
  reglyék 'Öffnung, Lücke, Riß, Spalte; Wuhne; Leck'
  regvék 'Öffnung, Lücke, Riß, Spalte; Wuhne; Leck'
  reglik 'Öffnung, Lücke, Riß, Spalte; Wuhne; Leck'
   
  ? nyenyecOľekā- 'sich spalten, zerspringen (z. B. Holz, Napf, Eis)'233
   
  ? enyec лэкεсь 'sich spalten, zerspringen z. B.Holz, Napf, Eis'Janhunen, SW: 83


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar szó csak akkor tartozik ide, ha a lék alakváltozat az eredetibb. Azonban az is lehetséges, hogy a lék szó a török vék jövevényszó (vö. csuvas vaɢə̑ 'lék', csagatáj ögü 'nyitott rész a befagyott folyóban') (Munkácsi: Ethn. 6: 385; Munkácsi: KSz. 7: 252; Fokos: Nyr. 38: 247; Räsänen: MSFOu. 48: 118; K. Palló: AOH 12: 42) és a lyuk (luk, lik) 'lyuk, nyílás' keveredésével keletkezett. A lék 'lék' szó németből való származtatása nem valószínű, de a jelentését befolyásolhatta a német szó.

  Nomenverbum.  Bibliográfia
  • Setälä: FUFA 12: 52 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 691 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Janhunen: SW 83 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • VglWb 1: 1055 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.