Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kitɜ (kütɜ) FU    'közepe vminek, köz'  de 'Mitte, Zwischenraum'  en 'middle, gap'  UEW № 321 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Köz. Között.,  Középpont


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBkəδäl 'Mitte des Leibes, Leib'
  KBküδü̆l: küδü̆lnö 'in der Nähe'JSFOu: 30/6:13 (Wichmann)
  KBküδü̆lkö 'in die Nähe'
  Ukə̑δal 'Mitte des Leibes, Leib, Mitte (zwischen zwei Endpunkten)'
  Bkə̑δal 'Weichen'
   
  hanti/osztjákVkö̆t 'Zwischenraum'OL: 79
  Vkö̆təw 'Mitte'Ostjakisches: 451
  DNkŏt 'Zwischenraum'
  DNkŏtəp: kŏtəpnə 'in der Mitte'
  Okŏt 'Zwischenraum'
  Okutəp 'Mitte (eines Seiles Baumes, Weges, Flusses, Sees), mittlerer, in der Mitte befindlich'
   
  manysi/vogulKUk˳ät́əľ 'Mitte; mittelst'FUF: 29:167 (Kannisto mitg. Toivonen)
  Pkät́əľ 'Mitte; mittelst'
  Sokot́əľ 'Mitte; mittelst'
   
  magyar köz 'Zwischenraum, Abstand; Durchgang; (altung.) Mitte; (altung.) gewöhnlich, gemein, schlecht, gering'
   közép 'Mitte; (in Komposita) mittel-'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremisz l és vogul ĺ képzők.

  Az osztják és magyar származékokban a *ppɜ képző valószínűleg már az ugor korban a tőhöz járult.  Bibliográfia
  • Hunfalvy: EPhK 9: 12 = Egyetemes Philologiai Közlöny. 1–71, Budapest 1877–1948 [Fortsetzung: FilKözl.].
  • Steinitz: FgrVok 28 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Toivonen: FUF 29: 167 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Simonyi: Hat 2: 342 = Simonyi, Zsigmond, A magyar határozók. 1–2. Budapest 1888–1892.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 146, 263 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 48 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Setälä: NyK 26: 409 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Hunfalvy: NyK 9: 19 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Beke: Nyr 39: 275 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Kara: Nyr 40: 42 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Bereczki: NytudÉrt 40: 51 = Nyelvtudományi Értekezések. 1–, Budapest 1953–.
  • Lindström: Suomi 1852: 39
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Mikola: UAJb 37: 52 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Castrén: Versuch 83 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 75 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Hunfalvy: VogF 278, 280 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).