Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kälä- FU    'gázol (vízben)'  de 'waten'  en 'wade (intr)'  UEW № 259 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn kahlaa- 'waten'< számi/lapp
   kaalaa- 'waten'< számi/lapp
   
  ? észt kahla- 'брести в воде, переходить'< finnEesti--vene
   
  számi/lappLkāllē- 'waten'
  Ngalle- -āl- 'waten, wade in'
  Notkɑ̄ille- 'waten'
  Kldkɑ̄ille- 'waten'
  Tkɑ̄ille- 'waten'
   
  mordvinEkeľe- 'waten'
  Mkäľe- 'waten'
   
  mari/cseremiszKBkelä- 'waten'
  Ukela- 'waten'
  Bkela- 'waten'
   
  udmurt/votjákSkol- 'ins Wasser treten'
  Gkolị̑- 'waten'MSFOu: 65:190 (Wichmann mitg. Uotila)
   
  komi/zürjénSkel- 'waten'
  POkȯ·l- 'waten'
   
  hanti/osztjákVkül- 'aufsteigen, an Land gehen, (465) aufstehen'OL: 213
  DNkit- 'aufsteigen, an Land gehen, (465) aufstehen'
  Okil- 'aufsteigen; an Land gehen, (465) aufstehen'
   
  manysi/vogulTJk˳äl- 'aufstehen; landen'FUF: 14:35,73 (Kannisto)
  KUk˳ɔ̈l- 'aufstehen; landen'
  Pkāl- ~ k˳al- 'aufstehen, fahren, kommen'MSFOu: 101:376, 134:94,251 (Kannisto – Liimola)
  Pkal- 'aufstehen, fahren, kommen'
  Sok˳āl- 'aufstehen; landen'
   
  magyar kel- 'aufstehen; sich erheben; aufgehen (Sonne); keimen, sprießen'
   átkel- 'hinüberfahren; (einen Fluß) durchschreiten'
   kelet 'Ost (altung.) Furt, Obergang'
   kelő 'átjáró (a kiѕ ereken); Furt über die kleine Bäche'
  ÚESz.kel
  ÚESz.kelet
  ÚESz.kelet


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir kel-, kolu 'jön, megy'; altáji: török kel- 'jön'.

  A finn szó idetartozása az első szótagi ah, aa miatt bizonytalan.

  Az ugor nyelvekben '(át)gázol' → 'leszáll' → 'felszáll, felemelkedik, felkel' jelentésváltozás történt.

  A szölkup qəl- '(gyalog) megy' (Györke: MNy. 37: 304) szó veláris hangrendűsége miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Gombocz: AkÉrt 18: 514 = Akadémiai Értesítő. 1–56, Budapest 1890–1948.
  • Collinder: CompGr 168 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Ariste: ESA 2: 147 = Emakeele Seltsi Aastaraamat. 1– , Tallinn 1955–.
  • Wichmann: FUF 15: 32 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 24: 277, 31: 171 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 39 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 61 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Collinder: JukUr 78 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • Setälä: Julkaisu O. E. Tudeerin 70-vuoti 1920: 115-7
  • Fokos: MNy 9: 416 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Fábián: MNyszet 4: 152 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • Wickman: MSFOu 145: 238 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 13 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Gombocz: NyK 39: 241 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Setälä: Nyr 59: 61 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Angere: UrJukFr 127 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.
  • VglWb 1: 216-8 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Hunfalvy: VogF 290 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).