Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pimɜ Ug    ''  de 'Gras'  en 'grass (n)'  UEW № 1827 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növényfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVpam 'Gras, Heu'150
  DNpum 'Gras, Heu'
  Opam 'Gras, Heu'150
   
  manysi/vogulTJpom 'Gras, Heu'189
  KUpom 'Gras, Heu'189
  Ppum 'Gras, Heu'
  Sopum 'Gras, Heu'
   
  magyar  'Gras'Akk. füvet
  reg 'Gras'
  regfív 'Gras'
  regfi 'Gras'
  reg 'Gras'
  regfüj 'Gras'
  regfüjj 'Gras'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch
  Az obi-ugor korra feltételezett *u a szomszédos mássalhangzók hatására *i hangból labializálódott. Mivel e változás bekövetkezésekor az obi-ugorban palatális labiális magánhangzó még nem volt, a labializálódás eredménye csak egy veláris magánhangzó (*u) lehetett. — A magyar  a régebbi *fiü̯ alakra vezethető vissza.


  Bibliográfia
  • Moór: ALH 6: 331 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 15 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • K.Sal: CIFU 112.00
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 22: 142 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Mark: MNy 24: 88 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Melich: MNy 27: 91 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • K.Donner: MSFOu 49: 155 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 443 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: NyK 25: 185 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 6: 465 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 101 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Hunfalvy: VogF 285 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).