Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kȣ̈sɜ- Ug    'köszörül, fen, élesít'  de 'schleifen, wetzen'  en 'grind, sharpen, set the edge of sg'  UEW № 1791 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Tevékenység


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  manysi/vogulTkės-: kėsiŋ ku 'Wetzstein (ku'ku 'Stein'NyK: 25:261
   
  magyar köszörül- 'schleifen, wetzen, shcärfen'
  ÚESz.köszörű


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul (i)ŋ és magyar r, ül vagy ü + l képzők.

  Hangutánzó/hangfestő.

  A finn koske- : kosken kirveen 'aciem securis reficio' (SzófSz. ?-lel) első szótagi veláris magánhangzója és szó belseji *sk mássalhangzó-kapcsolata miatt nem vonható ide (lásd *koske- 'megérint' FP).

  A zürjén S kesli̮- 'élesít, köszörül, fen' (MUSz. 47; Wichmann: FUF 11: 220; NyH7; Munkácsi: Nyr. 62:67; Uotila: SyrjChr. 2; Moór: ALH 2:373; Lytkin: VokPerm. 136) a szó belseji s miatt (< finnugor *sk vagy *ks) nem tartozhat ide (lásd *keskɜ- (*keksɜ-) 'köszörül, fen, élesít' FU).  Bibliográfia
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Munkácsi: NyK 25: 261 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.