Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. woje FU    'zsír, zsiradék'  de 'Fett, Fettstoff'  en 'fat, the fat of something'  UEW № 1156 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek,  Ételek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn voi 'Butter'
   
  észt või 'Butter'
   
  számi/lappLvuodja 'Butter, Fett'
  Nvuoggjâ -j- '(fluid or semi-fluid) fat; butter; margarine'
  Notvuojj 'Fett, Schmalz, Fischtran, Öl'1706
  Avuj 'Fett, Schmalz, Fischtran, Öl'1706
  Kldvujj 'Fett, Schmalz, Fischtran, Öl'1706
  Tvi̊jj 'Fett, Schmalz, Fischtran, Öl'1706
  Kvi̊jj 'Fett, Schmalz, Fischtran, Öl'
   
  mordvinEoj 'Fett, Butter, Öl'
  Mvaj 'Fett, Butter, Öl'
   
  mari/cseremiszKBü 'Öl, Butter'
  Uü 'Öl, Butter'
  Büj 'Butter, geschmolzenes Fett'
   
  udmurt/votjákSve̮j 'Butter, Schmalz, Fett, Öl'
  Kvȯj 'Butter, Schmalz, Fett, Öl'
  Gve̮j 'Butter'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSvi̮j 'Butter'
  Pvi 'Butter'
  POvi 'Butter, Öl'
   
  hanti/osztjákVwoj 'Fett, Butter, Öl'6
  DNuj 'Fett, Butter, Öl'6
  Owăj 'Fett, Butter, Öl'6
   
  manysi/vogulTJwāj 'Fett'FUF: 32:244 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Kvuoj 'Fett'NyK: 25:270 (Munkácsi)
  Pwāj : sajwāj 'Fett'WV: 78
  Sowāj 'Fett'MSFOu: 116:293 (Kannisto, mitg. Liimola)
  LOwāj : sojwāj 'Butter'WV: 78
  Nvå̄j '(ohne Bedeutung)'
  Nvōj '(ohne Bedeutung)'
   
  magyar vaj 'Butter'
  ÚESz.vaj


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altaji: török *bai : kazak, baskírtürkmén mai  'vaj, zsír'.

  A cseremisz ü a rákövetkező j hatására *o hangból keletkezett.

  A permi szavak szabálytalan vokalizmusa (*o > őspermi *ȯ̭ > votják e̮, zürjén i̮, i) szintén a j hatásának tulajdonítható.

  A vogul sajwōj alak saj- elemének jelentése és eredete ismeretlen.

  A legtöbb rokon nyelvben előforduló 'vaj, olaj' jelentés másodlagos, és kultúrtörténeti tényezőkkel függ össze. A 'zsír''vaj' jelentésváltozáshoz vö. német Schmer 'zsír, nyers (disznó)zsír', svéd smör 'vaj, zsír' stb.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 94, 192-3 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Sajn: Dem 64 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • E.Itkonen: FUF 31: 223 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 557 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Ligeti: NyIOK 4: 345 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Németh: NyK 47: 81 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Strahlmann 243 = Strahlmann, Johann, Finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen. Mit Beziehung auf die Aehnlichkeit der finnischen Sprache mit der ungarischen... St. Petersburg 1816.
  • Lindström: Suomi 1852: 107
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.