Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 10 / 10

  1. ćäŋkɜ, śäŋkɜ FU    'tör'  de 'brechen'  en 'break (tr)'

  2. kilɜ- (külɜ-) FU    'szétesik, leesik, kiesik; viseltessé, elhasználttá válik'  de 'zerfallen, abfallen, ausfallen; abgetragen, abgenutzt werden'  en 'crumble, fall down, fall out; become used up, become worn out (tr)'

  3. lakśe- FW    '(meg)farag, vés'  de '(be)hauen, brechen'  en 'carve, chisel'

  4. luša- FW    'széttört, összezúzott; összedől, összeomlik'  de 'zerbrochen, zerquetscht; einstürzen, zusammenfallen'  en 'broken, mashed; collapse, fall down'

  5. molɜ U    'darab, töredék; (szét)törik, (szét)tördel'  de 'Stück, Bruchstück; (tr. intr.) (zer)brechen '  en 'bit, crumb; crack (into pieces) (tr intr)'

  6. mura (murɜ) U    'darab, morzsa; szétmorzsol, széttördel, széttörik'  de 'Stück, Krümchen; (tr. intr.) zerbröckeln, zerbrechen '  en 'bit, crumb; crumble, crack (tr intr)'

  7. särɜ- FP    'tör, törik'  de 'brechen'  en 'break (vi vt)'

  8. śentä- FU    'tép, leszakít, leszed, letör'  de 'reißen, pflücken, abbrechen'  en 'tear, tear down, rip, break off'

  9. taje- (toja-) FU ?U   'meghajlik, lehajol, törik'  de 'sich beugen, sich neigen (intr.), brechen'  en 'bend (vi), bend down, break '

  10. tukɜ- (tuγɜ-) FP    'tör'  de 'brechen'  en 'break (vt)'