Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 28 / 28

 1. äktɜ- FU    'üt, (oda)vág, vág'  de 'schlagen, hauen, schneiden'  en 'hit, beat, cut (tr)'

 2. čappɜ- FP    'vág, bevágást, rovátkát csinál'  de 'schneiden, einen Einschnitt od. eine Kerbe machen'  en 'cut, make a notch'

 3. elɜ Ug    'él (fn) (pl. késé)'  de 'Schneide'  en '(cutting) edge'

 4. jaka- U    '(fel)oszt, vág, szétválaszt'  de 'teilen, scheiden, trennen'  en 'share, devide, separate (tr)'

 5. jenɜ- FU    'vág, farag'  de 'schneiden, schnitzen'  en 'cut, carve (tr)'

 6. lakśe- FW    '(meg)farag, vés'  de '(be)hauen, brechen'  en 'carve, chisel'

 7. laδɜ FP    'bevágás, rovátka'  de 'Einschnitt, Kerbe'  en 'incision, notch'

 8. lekka- (lejkka-) U    'rés, repedés, hasadék; vág, hasít'  de 'Lücke, Riß, Spalte; schneiden, spalten'  en 'gap, tear, crack; cut, cleave (tr)'

 9. le̮ksɜ- FP    '(meg)farag'  de '(be)hauen'  en 'cut, notch'

 10. lȣŋkɜ- FU    'hasad'  de 'sich spalten'  en 'cleave (intr)'

 11. oća, ońća FW FU   'rész, részesedés; oszt, eloszt'  de 'Teil, Anteil; teilen'  en 'part (n); part (vt), share, divide '

 12. pakka- FU    'megreped, felreped, szétpukkad'  de 'bersten, aufplatzen'  en 'split (vi), crack, split open, burst'

 13. parɜ- U    'vág, vakar, kiváj'  de 'schneiden, schaben, aushöhlen'  en 'cut, scrape, groove '

 14. pečkä- (päčkä-) U    'vág'  de 'schneiden'  en 'cut (v)'

 15. pekkɜ Ug    'kifakad; kelés'  de 'aufbrechen; Geschwür'  en 'burst (vi); furuncle, boil'

 16. pičkɜ- FW    'vág'  de 'schneiden'  en 'cut (v)'

 17. poδ̕ɜ FU    'forgács, szilánk; (szét)hasít'  de 'Span; spalten, splittern'  en 'shaving, splinter; split (vi vt)'

 18. rikɜ (riγɜ) Ug    '(levágott) darab; (le)vág'  de '(abgeschnittenes) Stück; (ab)schneiden'  en 'piece (cut down); cut (off)'

 19. rokɜ- (roγɜ-, rowɜ-) FU    'vág, aprít'  de 'schneiden, hacken'  en 'cut (v), chop up '

 20. rȣ̈ppɜ- (reppɜ-) FU    'megreped, széthasad, elszakad'  de 'bersten, sich spalten, reißen'  en 'split (vi), rend, tear, break '

 21. śälä- (ćälä-) FU    'vág, szel'  de 'schneiden'  en 'cut (v), cut up, slice'

 22. śale- FU    'vág, hasít'  de 'schneiden, spalten'  en 'cut (v), cleave, split '

 23. sante- FW    'vág; nyúz, irt (erdőt)'  de 'schneiden, hauen; abhäuten, roden'  en 'cut (down); skin (vt), deforest '

 24. sira FW    'forgács, szilánk; szétforgácsol, apróra tör'  de 'Splitter; in kleine Teile zersplittern'  en 'shavings, splinter (n, v), shatter'

 25. šurɜ- U    'vág, oszt'  de 'schneiden, teilen'  en 'cut, divide, distribute, share'

 26. wäŋćɜ FU    'kés; vág'  de 'Messer; schneiden'  en 'knife, cut (v)'

 27. waŋɜ-, waŋkɜ- Ug FU   'üt, vág'  de 'schlagen, schneiden'  en 'strike, cut '

 28. wole- (wōle-) FU    'farag, vagdos, vakar, gyalul'  de 'schnitzen, schnitzeln, schaben, hobeln'  en 'cut, chop up, scratch, plane (wood) '