Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 50 / 78

 1. äktɜ- FU    'üt, (oda)vág, vág'  de 'schlagen, hauen, schneiden'  en 'hit, beat, cut (tr)'

 2. aŋa- FU    '(el-, ki-)old, kinyit, (ki-, szét-)bont'  de 'lösen, öffnen, aufmachen'  en 'loosen, open (up), untie (tr)'

 3. arɜ- FU    'tép, letép, széttép'  de 'reißen, abreißen, zerreißen'  en 'tear, tear off, tear into pieces (tr)'

 4. ćäŋkɜ, śäŋkɜ FU    'tör'  de 'brechen'  en 'break (tr)'

 5. čappɜ- FP    'vág, bevágást, rovátkát csinál'  de 'schneiden, einen Einschnitt od. eine Kerbe machen'  en 'cut, make a notch'

 6. ćärke- FU    'tör, törik  fájdalma van, fáj'  de '(intr., tr.) brechen  Schmerzen haben, weh tun'  en 'break (intr., tr.)  have pain, hurt'

 7. ćele- U    'megtisztítja az agancsot a háncstól (a rénszarvas, fához dörgöléssel)'  de 'das Geweih vom Bast reinigen (durch Reiben an einem Baum; vom Rentier)'  en 'clean the antlers of the velvet (by fraying against a tree; of reindeer) (intr)'

 8. će̮lta- (ćōlta-) FP    '(ki)húz; dob, hajít; különválaszt'  de '(aus)ziehen; werfen; absondern'  en 'draw (out); throw; separate'

 9. elɜ Ug    'él (fn) (pl. késé)'  de 'Schneide'  en '(cutting) edge'

 10. jaka- U    '(fel)oszt, vág, szétválaszt'  de 'teilen, scheiden, trennen'  en 'share, devide, separate (tr)'

 11. jenɜ- FU    'vág, farag'  de 'schneiden, schnitzen'  en 'cut, carve (tr)'

 12. kaćɜ- Ug    '(meg-/el-)reped, -hasad, szakad'  de 'bersten, reißen'  en 'break up (vi), crack up, rip, tear'

 13. kačka- FP    'eltép, szakít, kettéválik, szétszakad'  de 'reißen, zerreißen, entzweigehen, zerrissen werden'  en 'rip, tear, divide into two, come to pieces, '

 14. keśɜ- FU    'tép, szakít'  de 'reißen'  en 'rip, tear (tr)'

 15. kilɜ- (külɜ-) FU    'szétesik, leesik, kiesik; viseltessé, elhasználttá válik'  de 'zerfallen, abfallen, ausfallen; abgetragen, abgenutzt werden'  en 'crumble, fall down, fall out; become used up, become worn out (tr)'

 16. kiśkɜ- FU FW   'tép, szakít'  de 'reißen'  en 'tear (tr)'

 17. kora- (kura-) U    'lenyúz, lehánt'  de 'schinden, abschälen'  en 'flay, bark (tr)'

 18. koδɜ-, koδ̕ɜ- FU    'lenyúz, meghámoz'  de 'abhäuten, abschälen'  en 'skin, peel off (tr)'

 19. kȣčɜ- U    'húz, tép, tépked'  de 'ziehen, reißen, zupfen'  en 'pull, tear, tug (tr)'

 20. kulɜ- FU    'leválik; kimegy , ki-, leesik'  de 'sich ablösen; ausgehen, aus-, abfallen'  en 'detach; go out, fall out, fall down (intr)'

 21. lakśe- FW    '(meg)farag, vés'  de '(be)hauen, brechen'  en 'carve, chisel'

 22. laδɜ FP    'bevágás, rovátka'  de 'Einschnitt, Kerbe'  en 'incision, notch'

 23. lekka- (lejkka-) U    'rés, repedés, hasadék; vág, hasít'  de 'Lücke, Riß, Spalte; schneiden, spalten'  en 'gap, tear, crack; cut, cleave (tr)'

 24. le̮ksɜ- FP    '(meg)farag'  de '(be)hauen'  en 'cut, notch'

 25. leśe (lis̀e-) FU    'leveleitől megfoszt, kifejt (hüvelyes növény termését)'  de 'entblättern, enthülsen'  en 'strip off leaves, pod (tr)'

 26. lȣćɜ Ug    'széles, tágas, bő, laza'  de 'weit, locker, lose'  en 'wide, broad, loose '

 27. lȣŋkɜ- FU    'hasad'  de 'sich spalten'  en 'cleave (intr)'

 28. luša- FW    'széttört, összezúzott; összedől, összeomlik'  de 'zerbrochen, zerquetscht; einstürzen, zusammenfallen'  en 'broken, mashed; collapse, fall down'

 29. mänɜ- FU U   'megszabadul vmitől, megmenekül'  de 'loswerden, sich retten'  en 'get rid of, escape (intr)'

 30. menɜ- Ug    'tép, szakít'  de 'reißen'  en 'tear (vt), rip'

 31. molɜ U    'darab, töredék; (szét)törik, (szét)tördel'  de 'Stück, Bruchstück; (tr. intr.) (zer)brechen '  en 'bit, crumb; crack (into pieces) (tr intr)'

 32. mura (murɜ) U    'darab, morzsa; szétmorzsol, széttördel, széttörik'  de 'Stück, Krümchen; (tr. intr.) zerbröckeln, zerbrechen '  en 'bit, crumb; crumble, crack (tr intr)'

 33. ńärɜ Ug    'tép, húz'  de 'reißen, ziehen'  en 'tear (v), pull, draw'

 34. ńećɜ-, ńečɜ- FU    'cibál, rángat, tép'  de 'zupfen, reißen'  en 'tug at, pluck out, tear '

 35. neskä- FW    'lekapar (húsos részeket a lenyúzott bőrről)'  de '(Fell) abschaben'  en 'skin (vt), flay '

 36. ńikɜ- (ńükɜ-) U    'tép, cibál, rángat'  de 'reißen, rupfen'  en 'tear, pluck out, tug at '

 37. ńila FU    'vmilyen síkos (tárgy, anyag); fanedv, nyálka, forgács; síkosnak lenni, leválik, lenyúz, lehánt'  de 'etwas Schlüpriges; Baumsaft, Schleim, Splint; schlüpfrig sein, sich ablösen, ablösen, schinden'  en 'slippery; fluid of tree, saliva; come off, peel off (vi vt) '

 38. ńilke- (ńülke-) FW FU   'megnyúz, kopaszt'  de '(Haut) abziehen, abhäuten, haaren'  en 'skin (v), strip off, pluck '

 39. niwa- (niŋa-) U    'szőrtelenít'  de 'enthaaren'  en 'depilate'

 40. ńowe- FU    'nyúz, lenyúz, megnyúz'  de 'schinden, abhäuten'  en 'flay, skin, strip off '

 41. ńȣlɜ U    'vmilyen csúszós, síkos (tárgy, anyag); fanedv, nyálka, nyák, forgács; síkosnak lenni, leválik, lenyúz'  de 'etwas Schlüpfriges; Baumsaft, Schleim, Splint; schlüpfrig sein, sich ablösen, ablösen, schinden'  en 'sg slippery; tree sap, slime, phlegm; crawl, come off, strip off (vi vt), peel off '

 42. ńujɜ- FU    'nyúz, lenyúz, megnyúz'  de 'schinden, die Haut od. das Fell abziehen'  en 'flay, skin, strip off '

 43. nusɜ (nušɜ-) U    '(állati bőrt, irhát) levakar'  de '(Fell) abschaben'  en '(leather, hide) scrape down '

 44. oća, ońća FW FU   'rész, részesedés; oszt, eloszt'  de 'Teil, Anteil; teilen'  en 'part (n); part (vt), share, divide '

 45. ȣjɜ- Ug    'eloldódik, kiszabadul'  de 'sich lösen, los od. frei werden'  en 'come off, get looser, get free'

 46. pačɜ (počɜ) U    'felfejt, felbont'  de 'auftrennen'  en 'unstitch, undo '

 47. päčɜ- Ug FU   'elválik, eloldódik'  de 'sich trennen, sich lösen'  en 'part (vi), separate, work itself loose'

 48. pakka- FU    'megreped, felreped, szétpukkad'  de 'bersten, aufplatzen'  en 'split (vi), crack, split open, burst'

 49. parɜ- U    'vág, vakar, kiváj'  de 'schneiden, schaben, aushöhlen'  en 'cut, scrape, groove '

 50. pečkä- (päčkä-) U    'vág'  de 'schneiden'  en 'cut (v)'