Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 14 / 14

 1. lȣppɜ FU    'kidőlt fa, uszadékfa, vízen úszó (fa)törmelék'  de 'umgefallener Baum, Treibholz, auf dem Wasser treibender Schut'  en 'fallen tree, driftwood, rubber floating on water'

 2. molɜ U    'darab, töredék; (szét)törik, (szét)tördel'  de 'Stück, Bruchstück; (tr. intr.) (zer)brechen '  en 'bit, crumb; crack (into pieces) (tr intr)'

 3. mura (murɜ) U    'darab, morzsa; szétmorzsol, széttördel, széttörik'  de 'Stück, Krümchen; (tr. intr.) zerbröckeln, zerbrechen '  en 'bit, crumb; crumble, crack (tr intr)'

 4. oća, ońća FW FU   'rész, részesedés; oszt, eloszt'  de 'Teil, Anteil; teilen'  en 'part (n); part (vt), share, divide '

 5. pala U    'falat, harapás; eszik (állat), zabál'  de 'Bissen; fressen'  en 'bit, bite; eat, stuff (eating a lot very quickly)'

 6. päre FU    'kis darab, forgács, szilánk'  de 'kleines Stück; Span'  en 'bit, shaving, chip, splinter'

 7. poδ̕ɜ FU    'forgács, szilánk; (szét)hasít'  de 'Span; spalten, splittern'  en 'shaving, splinter; split (vi vt)'

 8. pula FW    'fél (mn fn), oldal, rész'  de 'halb; Hälfte, Seite, Teil'  en 'half (a); half (n), side, part'

 9. puśɜ Ug FU   'rongy; elrongyolódik, szétfoszlik'  de 'Fetzen; sich zerfetzen, sich fasern'  en 'rag; dissolve (vi), fray '

 10. räćɜ FU    'darab, falat, rész'  de 'Stück, Bissen, Teil'  en 'piece, bit, bite, part '

 11. rańćɜ, raćɜ FU    'rongy; széttép, felfejt, elold'  de 'Lumpen, Fetzen; zerfetzen, auftrennen, losbinden'  en 'rag; fray, rip open, unfasten '

 12. śakkɜ (śukkɜ) Ug ??FU   'darab, rész'  de 'Stück, Teil'  en 'piece, bit, part '

 13. tarɜ FU    'dolog, ügy; darab'  de 'Sache, Ding; Stück'  en 'object, thing, matter; piece '

 14. tarkɜ (torkɜ) FU    'dolog, ügy; darab'  de 'Sache, Ding; Stück'  en 'object, thing, matter; piece '