Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 50 / 103

 1. äktɜ- FU    'üt, (oda)vág, vág'  de 'schlagen, hauen, schneiden'  en 'hit, beat, cut (tr)'

 2. alɜ- (alɜ-ttɜ-) Ug    'hozzátold, hozzáfűz, hozzáilleszt'  de 'anstückeln, hinzufügen, passen'  en 'add / fasten to sg, fit (vt)'

 3. aŋa- FU    '(el-, ki-)old, kinyit, (ki-, szét-)bont'  de 'lösen, öffnen, aufmachen'  en 'loosen, open (up), untie (tr)'

 4. arɜ- FU    'tép, letép, széttép'  de 'reißen, abreißen, zerreißen'  en 'tear, tear off, tear into pieces (tr)'

 5. ćäŋkɜ, śäŋkɜ FU    'tör'  de 'brechen'  en 'break (tr)'

 6. čappɜ- FP    'vág, bevágást, rovátkát csinál'  de 'schneiden, einen Einschnitt od. eine Kerbe machen'  en 'cut, make a notch'

 7. ćärke- FU    'tör, törik  fájdalma van, fáj'  de '(intr., tr.) brechen  Schmerzen haben, weh tun'  en 'break (intr., tr.)  have pain, hurt'

 8. ćele- U    'megtisztítja az agancsot a háncstól (a rénszarvas, fához dörgöléssel)'  de 'das Geweih vom Bast reinigen (durch Reiben an einem Baum; vom Rentier)'  en 'clean the antlers of the velvet (by fraying against a tree; of reindeer) (intr)'

 9. će̮lta- (ćōlta-) FP    '(ki)húz; dob, hajít; különválaszt'  de '(aus)ziehen; werfen; absondern'  en 'draw (out); throw; separate'

 10. ćilɜ FP    'mind, egész, összes'  de 'alles; ganz'  en 'all, whole, every'

 11. ćinɜ (ćenɜ) U    'szánhúzó szíj; kutyát a szán elé fog'  de 'Zugriemen des Schlittens; den Hund an den Schlitten spannen'  en 'strap of a sled; harness a dog to a sleigh'

 12. ćȣ̈ŋkɜ Ug    'csomó; csomót köt'  de 'Knoten; einen Knoten knüpfen'  en 'knot (n); tie a knot'

 13. elɜ Ug    'él (fn) (pl. késé)'  de 'Schneide'  en '(cutting) edge'

 14. jaka- U    '(fel)oszt, vág, szétválaszt'  de 'teilen, scheiden, trennen'  en 'share, devide, separate (tr)'

 15. jenɜ- FU    'vág, farag'  de 'schneiden, schnitzen'  en 'cut, carve (tr)'

 16. jutta- U    'rátesz, hozzátold, hozzávarr, összeköt'  de 'ansetzen, anstückeln, hinzunähen, verbinden'  en 'put on, append, join, sew onto, bind/tie together'

 17. kaćɜ- Ug    '(meg-/el-)reped, -hasad, szakad'  de 'bersten, reißen'  en 'break up (vi), crack up, rip, tear'

 18. kačka- FP    'eltép, szakít, kettéválik, szétszakad'  de 'reißen, zerreißen, entzweigehen, zerrissen werden'  en 'rip, tear, divide into two, come to pieces, '

 19. kärɜ- FU    'köt, (össze-, fel)fűz'  de 'binden, schnüren, fädeln'  en 'bind, lace, thread (tr)'

 20. keśɜ- FU    'tép, szakít'  de 'reißen'  en 'rip, tear (tr)'

 21. kilɜ- (külɜ-) FU    'szétesik, leesik, kiesik; viseltessé, elhasználttá válik'  de 'zerfallen, abfallen, ausfallen; abgetragen, abgenutzt werden'  en 'crumble, fall down, fall out; become used up, become worn out (tr)'

 22. kiśkɜ- FU FW   'tép, szakít'  de 'reißen'  en 'tear (tr)'

 23. kitke- (kütke-) FU    'köt'  de 'binden'  en 'bind (tr)'

 24. kokɜ FW    'nagy, egész, nagyság'  de 'groß, ganz; Größe'  en 'big, whole; size'

 25. kora- (kura-) U    'lenyúz, lehánt'  de 'schinden, abschälen'  en 'flay, bark (tr)'

 26. koδɜ-, koδ̕ɜ- FU    'lenyúz, meghámoz'  de 'abhäuten, abschälen'  en 'skin, peel off (tr)'

 27. kȣčɜ- U    'húz, tép, tépked'  de 'ziehen, reißen, zupfen'  en 'pull, tear, tug (tr)'

 28. kulɜ- FU    'leválik; kimegy , ki-, leesik'  de 'sich ablösen; ausgehen, aus-, abfallen'  en 'detach; go out, fall out, fall down (intr)'

 29. kure- U    'megköt, összefűz'  de 'binden, schnüren'  en 'bind, string (tr)'

 30. lakśe- FW    '(meg)farag, vés'  de '(be)hauen, brechen'  en 'carve, chisel'

 31. laδɜ FP    'bevágás, rovátka'  de 'Einschnitt, Kerbe'  en 'incision, notch'

 32. lekka- (lejkka-) U    'rés, repedés, hasadék; vág, hasít'  de 'Lücke, Riß, Spalte; schneiden, spalten'  en 'gap, tear, crack; cut, cleave (tr)'

 33. le̮ksɜ- FP    '(meg)farag'  de '(be)hauen'  en 'cut, notch'

 34. leśe (lis̀e-) FU    'leveleitől megfoszt, kifejt (hüvelyes növény termését)'  de 'entblättern, enthülsen'  en 'strip off leaves, pod (tr)'

 35. lȣćɜ Ug    'széles, tágas, bő, laza'  de 'weit, locker, lose'  en 'wide, broad, loose '

 36. lȣŋkɜ- FU    'hasad'  de 'sich spalten'  en 'cleave (intr)'

 37. lȣppɜ FU    'kidőlt fa, uszadékfa, vízen úszó (fa)törmelék'  de 'umgefallener Baum, Treibholz, auf dem Wasser treibender Schut'  en 'fallen tree, driftwood, rubber floating on water'

 38. luša- FW    'széttört, összezúzott; összedől, összeomlik'  de 'zerbrochen, zerquetscht; einstürzen, zusammenfallen'  en 'broken, mashed; collapse, fall down'

 39. mänɜ- FU U   'megszabadul vmitől, megmenekül'  de 'loswerden, sich retten'  en 'get rid of, escape (intr)'

 40. menɜ- Ug    'tép, szakít'  de 'reißen'  en 'tear (vt), rip'

 41. molɜ U    'darab, töredék; (szét)törik, (szét)tördel'  de 'Stück, Bruchstück; (tr. intr.) (zer)brechen '  en 'bit, crumb; crack (into pieces) (tr intr)'

 42. mura (murɜ) U    'darab, morzsa; szétmorzsol, széttördel, széttörik'  de 'Stück, Krümchen; (tr. intr.) zerbröckeln, zerbrechen '  en 'bit, crumb; crumble, crack (tr intr)'

 43. näkɜ- (nekɜ-) Ug    'megköt, összeköt'  de 'binden'  en 'tie (v), bind'

 44. ńärɜ Ug    'tép, húz'  de 'reißen, ziehen'  en 'tear (v), pull, draw'

 45. ńećɜ-, ńečɜ- FU    'cibál, rángat, tép'  de 'zupfen, reißen'  en 'tug at, pluck out, tear '

 46. neskä- FW    'lekapar (húsos részeket a lenyúzott bőrről)'  de '(Fell) abschaben'  en 'skin (vt), flay '

 47. ńikɜ- (ńükɜ-) U    'tép, cibál, rángat'  de 'reißen, rupfen'  en 'tear, pluck out, tug at '

 48. ńila FU    'vmilyen síkos (tárgy, anyag); fanedv, nyálka, forgács; síkosnak lenni, leválik, lenyúz, lehánt'  de 'etwas Schlüpriges; Baumsaft, Schleim, Splint; schlüpfrig sein, sich ablösen, ablösen, schinden'  en 'slippery; fluid of tree, saliva; come off, peel off (vi vt) '

 49. ńilke- (ńülke-) FW FU   'megnyúz, kopaszt'  de '(Haut) abziehen, abhäuten, haaren'  en 'skin (v), strip off, pluck '

 50. niwa- (niŋa-) U    'szőrtelenít'  de 'enthaaren'  en 'depilate'