Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 37 / 37

 1. aŋa- FU    '(el-, ki-)old, kinyit, (ki-, szét-)bont'  de 'lösen, öffnen, aufmachen'  en 'loosen, open (up), untie (tr)'

 2. aŋe U    'nyílás, bevágás, mélyedés'  de 'Öffnung, Einschnitt, Vertiefung'  en 'opening, incision, deepening'

 3. čama FU    'egyenes (testtartás); (nyomatékosítószó idő- és térbeli távolság kifejezésére)'  de 'gerade, aufrecht, Verstärkungswort zum Ausdruck irgendeiner Entlegenheit in Zeit und Raum'  en 'just, straight (emphatic particle to express remoteness in time and space)'

 4. ćuća FU    'csúcs, hegycsúcs'  de 'Spitze, Gipfel'  en 'point, peak'

 5. ćukkɜ U    'domb, csúcs (hegye vminek)'  de 'Hügel, Spitze'  en 'hill, peak'

 6. ćuppɜ FU    'csúcs'  de 'Spitze'  en 'peak, point'

 7. kaća FU    'vég(e vminek), csúcs(a vminek)'  de 'Ende, Spitze'  en 'end, point, peak'

 8. keskɜ- (keksɜ-) FU    'köszörül, fen, élesít'  de 'schleifen, wetzen, schärfen'  en 'grind, whet, sharpen (tr)'

 9. kočka (kočke) FW    'sarok, szöglet'  de 'Ecke, Winkel'  en 'corner, angle'

 10. kokka FU    'vmi kiálló (dolog), vmilyen kiálló hegy(e vminek); horog'  de 'etwas Hervorstehendes, irgendeine hervorstehende Spitze; Haken'  en 'something protruding (n), any protruding peak; hook'

 11. korɜ- (korwɜ-) FU    'levakar, kapar, dörzsöl'  de 'schaben, kratzen, reiben'  en 'scrape off, scratch, rub (tr)'

 12. lapa U    'sík felület; sík lap(ja vmely tárgynak)'  de 'Fläche; Blatt (an einem Gegenstand)'  en 'surface; plane (of an object)'

 13. lappɜ U    'lapos; sík felület'  de 'flach, platt; Fläche'  en 'flat, plane; flat surface'

 14. lapta U    'lapos'  de 'platt, flach'  en 'flat, plane'

 15. lowkkɜ FW FU   'lyuk, nyílás, üreg'  de 'Loch, Öffnung, Höhle'  en 'hole, opening, cavity, hollow'

 16. lȣmpɜ U    '(kéz v. lábfej) lapos része, szélessége'  de 'Fläche, Breite (der Hand od. des Fußes)'  en 'flat part, width (of hand or foot)'

 17. ńirɜ- FU U   'kapar, vakar'  de 'scharren, schaben'  en 'scratch, scrape '

 18. nišɜ (nüšɜ) FP    'tompa, életlen'  de 'stumpf'  en 'blunt (a)'

 19. panče-, pače- FU    'kinyit'  de 'aufmachen, öffnen'  en 'open (vt)'

 20. parɜ- U    'vág, vakar, kiváj'  de 'schneiden, schaben, aushöhlen'  en 'cut, scrape, groove '

 21. paśɜ (paśkɜ) U    'lyuk, nyílás, hasadék, repedés'  de 'Loch, Öffnung, Spalt, Riß'  en 'hole, opening, cleft, gap, split '

 22. pinta FP    'felület, felszín'  de 'Fläche, Oberfläche'  en 'surface (n)'

 23. raćɜ FU    'lyuk'  de 'Loch'  en 'hole '

 24. šeŋä FW ?FU   'jó, egészséges; ?egyenes'  de 'gut, gesund; ?gerade'  en 'good, healthy; ? straight '

 25. šera (šēra) FP    'köszörűkő; dörzsöl; fen, köszörül'  de 'Schleifstein; Wetzstein; reiben; schleifen, wetzen'  en 'grindstone, whetstone; rub (vt); whet, grind'

 26. šiŋa- FW    'fen, köszörül'  de 'schleifen, wetzen'  en 'sharpen, whet, grind'

 27. sirɜ FW    'egyenes, magas, karcsú'  de 'gerade, hoch, schlank'  en 'straight, tall, high, slim'

 28. šuje, šoje FP    'tüske, hegye vminek'  de 'Stachel, Spitze'  en 'thorn (n), point, tip'

 29. suŋɜ Ug    'sarok, szeglet'  de 'Ecke, Winkel'  en 'corner (n), angle'

 30. tara FU    'nyílt, nyitott; nyit'  de 'offen; öffnen'  en 'open (a vt) '

 31. tasa U    'egyenes, sima'  de 'eben, gleich, gerade'  en 'even, straight, smooth '

 32. terä FU    'él, hegy (pl. késé)'  de 'Schneide, Spitze'  en 'edge, peak, tip '

 33. teškä (tekšä) FP    'vmi kiálló dolog: csúcs, szakáll, kalász, fű, növény, bokor'  de 'etw. Hervorstehendes: Spitze, Bart, Ähre, Gras, Pflanze, Strauch'  en 'something protruding: top, beard, head of corn, plant, shrub '

 34. tuδ̕ka, tuδ̕ka-mɜ FP FU   'vmilyen kiálló dolog, vminek a hegye, csúcsa'  de 'etw. Hervorragendes, Spitze'  en 'something protruding, tip, peak '

 35. wačɜ- FU    'vakar, kapar, dörzsöl'  de 'schaben, kratzen, reiben'  en 'scratch (v), scrape'

 36. wojke FW    'egyenes'  de 'gerade'  en 'straight (a)'

 37. wole- (wōle-) FU    'farag, vagdos, vakar, gyalul'  de 'schnitzen, schnitzeln, schaben, hobeln'  en 'cut, chop up, scratch, plane (wood) '