Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 50 / 99

 1. aŋa- FU    '(el-, ki-)old, kinyit, (ki-, szét-)bont'  de 'lösen, öffnen, aufmachen'  en 'loosen, open (up), untie (tr)'

 2. aŋe U    'nyílás, bevágás, mélyedés'  de 'Öffnung, Einschnitt, Vertiefung'  en 'opening, incision, deepening'

 3. čama FU    'egyenes (testtartás); (nyomatékosítószó idő- és térbeli távolság kifejezésére)'  de 'gerade, aufrecht, Verstärkungswort zum Ausdruck irgendeiner Entlegenheit in Zeit und Raum'  en 'just, straight (emphatic particle to express remoteness in time and space)'

 4. čočɜ- (čačɜ-) U    '(le)töröl; (le)dörzsöl; (ki)söpör'  de '(ab)wischen; (ab)reiben; fegen'  en 'wipe (off); scrub; sweep (tr)'

 5. ćokɜ-mɜ (ćoγɜ-mɜ) FU    'ideiglenes szállás; állat ürege'  de 'zeitweiliges Obdach; Höhle von Tieren'  en 'temporary shelter; cave of animals'

 6. ćuća FU    'csúcs, hegycsúcs'  de 'Spitze, Gipfel'  en 'point, peak'

 7. ćukkɜ U    'domb, csúcs (hegye vminek)'  de 'Hügel, Spitze'  en 'hill, peak'

 8. ćuŋkɜ- (ćuŋkɜ-rɜ-) Ug    'összezsugorodik'  de 'schrumpfen'  en 'shrink (vi), shrivel (up)'

 9. ćuppɜ FU    'csúcs'  de 'Spitze'  en 'peak, point'

 10. järɜ FP U   'kör'  de 'Kreis'  en 'circle'

 11. jirɜ (jirɜ) FP    'mély hely a vízben'  de 'tiefe Stelle im Wasser'  en 'deep place in water'

 12. joŋsɜ (joŋksɜ) U    'íj'  de 'Bogen'  en 'bow'

 13. junča, juča FU    'bevágás; (megjelölt) út, ösvény'  de 'Einschnitt; (bezeichneter) Weg, Pfad'  en 'incision; (marked) path, trail'

 14. kaća FU    'vég(e vminek), csúcs(a vminek)'  de 'Ende, Spitze'  en 'end, point, peak'

 15. kača FU ?U   'üreg, vájat; tartó, polc (fából)'  de 'Höhle, Höhlung; Behälter, Gefach (aus Holz)'  en 'hollow, groove; container, (wooden) shelf'

 16. kačɜ FU    'vmi hajlított, kiálló, kidomborodó'  de 'etwas Gebogenes, Hervorragendes, Ausgebauchtes'  en 'smthing bent, projected, protuberant'

 17. kajɜ- Ug    'hajol, hajlik; hajlít (meg)hajt'  de '(sich) beugen'  en 'bend (vi); bend (vt) stoop'

 18. kanɜ- FU    'szór, önt, dob, ás'  de 'streuen, schütten, werfen; graben'  en 'strew, pour, throw, dig (tr)'

 19. kečä FU    'kör, gyűrű, karika, abroncs'  de 'Kreis, Ring, Reifen'  en 'circle, ring, hoop, tire'

 20. kećɜ FU    'kör, gyűrű, karika, abroncs'  de 'Kreis, Ring, Reifen'  en 'circle, ring, hoop, tire'

 21. kečke-rä FW    'kerek, görbe'  de 'rund, krumm'  en 'round, curved, crooked'

 22. kečlɜ FW    'ferde, görbe'  de 'schief, krumm'  en 'slanting, curved, crooked'

 23. kerä FU    'kerek, forgó; forog, fordít, forgat'  de 'rund, rollend; sich drehen, drehen, wenden'  en 'round, turning; turn (intr tr), twist (tr)'

 24. kere FU    'kör, gyűrű, karika, abroncs'  de 'Kreis, Ring, Reifen'  en 'circle, ring, hoop, tire'

 25. keskɜ- (keksɜ-) FU    'köszörül, fen, élesít'  de 'schleifen, wetzen, schärfen'  en 'grind, whet, sharpen (tr)'

 26. kilɜ (külɜ) FU    'sima, csúszós'  de 'glatt, schlüpfrig'  en 'smooth, slippery'

 27. kirkɜ FU    'belső rész(e vminek), üreg'  de 'Inneres; Höhlung'  en 'inside, hollow'

 28. kočka (kočke) FW    'sarok, szöglet'  de 'Ecke, Winkel'  en 'corner, angle'

 29. kojwa-FP   'ás, mer(ít)'  de 'graben, schöpfen'  en 'dig, scoop'

 30. kokka FU    'vmi kiálló (dolog), vmilyen kiálló hegy(e vminek); horog'  de 'etwas Hervorstehendes, irgendeine hervorstehende Spitze; Haken'  en 'something protruding (n), any protruding peak; hook'

 31. koppa FU    'vmi boltozatos'  de 'etwas Gehöhltes, Gewölbtes'  en 'smith hollowed, curved'

 32. korɜ- (korwɜ-) FU    'levakar, kapar, dörzsöl'  de 'schaben, kratzen, reiben'  en 'scrape off, scratch, rub (tr)'

 33. kȣmɜ FU    'üreg; üreges'  de 'Höhlung; hohl'  en 'hollow (n adj)'

 34. kȣmɜ Ug    'zsombék, zsombéksziget, halom a mocsárban'  de 'Bülte, Bülteninsel, Moorhügel'  en 'clump in a marsh, islet in a morass, hump in a marsh'

 35. kuma U    'hajlott, kidőlt helyzet; hajlik'  de 'gebeugte, umgestürzte Lage; sich beugen'  en 'bent, fallen position; bend (intr)'

 36. kurɜ U    'görbe, ferde; görbít, ferdít'  de 'krumm, schräg, schief; krümmen, schräg od. schief machen'  en 'curved, skewed, crooked; make curved, skewed, crooked (tr)'

 37. kurɜ- FU    'ás'  de 'graben'  en 'dig (tr)'

 38. kurɜ- FU    'ás'  de 'graben'  en 'dig (tr)'

 39. kurńa FU    'rovátka, barázda'  de 'Kerbe, Furche'  en 'groove, furrow'

 40. lapa U    'sík felület; sík lap(ja vmely tárgynak)'  de 'Fläche; Blatt (an einem Gegenstand)'  en 'surface; plane (of an object)'

 41. lappɜ U    'lapos; sík felület'  de 'flach, platt; Fläche'  en 'flat, plane; flat surface'

 42. lapta U    'lapos'  de 'platt, flach'  en 'flat, plane'

 43. laδɜ FP    'bevágás, rovátka'  de 'Einschnitt, Kerbe'  en 'incision, notch'

 44. lekka- (lejkka-) U    'rés, repedés, hasadék; vág, hasít'  de 'Lücke, Riß, Spalte; schneiden, spalten'  en 'gap, tear, crack; cut, cleave (tr)'

 45. ločma FW    'mélyedés (földben), völgy'  de 'Einsenkung, Vertiefung, Tal'  en 'depression, valley'

 46. lowkkɜ FW FU   'lyuk, nyílás, üreg'  de 'Loch, Öffnung, Höhle'  en 'hole, opening, cavity, hollow'

 47. lȣmpɜ U    '(kéz v. lábfej) lapos része, szélessége'  de 'Fläche, Breite (der Hand od. des Fußes)'  en 'flat part, width (of hand or foot)'

 48. majsɜ (masɜ) FW    'sima, csiszolt, csinos; simának, csiszoltnak, csinosnak lenni'  de 'glatt, geschliffen, hübsch; geglättet, geschliffen, hübsch sein'  en 'smooth, polished, pretty; be smooth, polished, pretty'

 49. minɜ FU U   'hajlat, görbület; hajlik, görbül'  de 'Biegung, Krümmung; sich beugen, sich biegen, sich krümmen'  en 'curve, bend (n intr)'

 50. moŋa (moŋka) FP FU   'kanyarulat, görbület, kör'  de 'Biegung, Krümmung, Kreis'  en 'curve, bend, circle'