Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 36 / 36

 1. aja- FU    '(vadat) hajt, vadászik'  de 'treiben, jagen'  en 'chase (game), hunt (tr)'

 2. akta- FU    'felakaszt, felhúz, felállít (csapdát, hálót)'  de 'aufhängen, -stecken, -stellen (Falle, Netz)'  en ' hang up, put on, set up (trap, net) (tr)'

 3. ampɜ- FP    'hajít; lő'  de 'werfen; schießen'  en 'throw (v), shoot '

 4. ćäćä FU    'csapda, hurok (madarak, nyulak, rókák fogásához)'  de 'Falle, Schlinge (für Vögel, Hasen, Füchse)'  en 'trap, snare for birds, hares, foxes'

 5. čarkkɜ FW    'villa(féle eszköz), fenékhorgony'  de 'Gabel, Dragge'  en 'fork(-like instrument), kedge'

 6. jiša (iša) FP    '(emberi) bőr, nyersbőr'  de 'Haut'  en '(human) skin, rawhide'

 7. joŋsɜ (joŋksɜ) U    'íj'  de 'Bogen'  en 'bow'

 8. käćɜ FU    'vadászháló'  de 'Fangnetz, Jägergarn'  en 'rocket net, cannon net'

 9. kalɜ U    'háló'  de 'Netz'  en 'net'

 10. kältä- FP    'kerítőhálóval (gyalom) halászik'  de 'fischen (mit dem Zugnetz)'  en 'fish (with a seine/trawl net), trawl'

 11. kaŋa (kaŋa-rɜ) U    'ív, vmi ív alakú (dolog)'  de 'Bogen; etwas Bogenförmiges'  en 'arch, smthing arch-shaped'

 12. kećɜ- Ug    'nyomot követ, űz'  de 'Spuren folgen, verfolgen'  en 'track (vt), pursue'

 13. koj-mɜ (koje-mɜ) U    'férfi, ember'  de 'Mann, Mensch'  en 'man, human'

 14. koĺa FP    'halrekeszték rudakból és/v. vesszőkből'  de 'aus Pfählen und/od. Reisern hergestelltes Fischwehr'  en 'fishing weir made of poles and/or rods'

 15. kujɜ- (kajɜ-) Ug    'hajt, űz'  de 'treiben, jagen'  en 'chase (v), hunt, stalk, shoot'

 16. kulta- FU U   'halászik (?vonóhálóval, kerítőhálóval)'  de 'fischen (?mit dem Zugnetz, Treibnetz)'  en 'fish (with a seine), trawl (tr)'

 17. kunta- FU U   'megfog; talál (zsákmányt)'  de 'fangen; (eine Beute) finden'  en 'catch; find (a prey) (tr)'

 18. läćɜ Ug    'les (fn); lesben áll'  de 'Lauer, Anstand, lauern'  en 'hiding place; lurk (v)'

 19. lewe- FU    'dob, lő'  de 'werfen; schießen'  en 'throw, shoot (tr)'

 20. maća U    'varsa'  de 'Fischreuse'  en 'fish trap'

 21. mäktɜ- Ug    'hálófajta; hálót vet ki'  de 'eine Art Netz; Netz auswerfen'  en 'a kind of (fishing) net, throw a net'

 22. muŋkɜ U    'bunkós végű nyíl'  de 'Klumppfeil, Pfeil mit Keule'  en 'blunt arrow, arrow with a bludgeon'

 23. näδ̕ɜ (näľ́ɜ) FU    'csapda (kis állatok fogásához)'  de 'Falle (für kleine Tiere)'  en 'trap (for small animals)'

 24. ńe̮le (ńōle) U    'nyíl'  de 'Pfeil'  en 'arrow '

 25. ńoma- U    'megfog, megragad'  de 'fangen, (er)greifen'  en 'catch, grip, grasp, seize, capture '

 26. oŋke FW    'horog; horgászik'  de 'Angel; angeln'  en 'fish-hook; angle'

 27. paδɜ FU    'gát, halrekeszték'  de 'Damm, Wehr, Fischfangsperre'  en 'dam, weir'

 28. pekše FU    '(tompa hegyű?) nyíl'  de 'Pfeil (?mit stumpfer Spitze)'  en '(? blunt) arrow '

 29. raćɜ FU    'rács, rácsos halrekeszték'  de 'Gitter, gitterartiges Fischwehr'  en 'grating, fishing barrier, truss-fishdam'

 30. rita FP    'csapda'  de 'Falle'  en 'trap (n)'

 31. tulkɜ FU    'vonóháló'  de 'Zugnetz'  en 'drag-net '

 32. wačɜ- FU    'vadászik, űz, hajt'  de 'jagen, treiben'  en 'hunt (v), beat (game) '

 33. wata FW    'horgászzsinór'  de 'Angelschnur zum Fischfangen'  en 'fishing-line'

 34. watta- U    'követ, nyomot követ; űz, hajt'  de 'aufspüren, die Spur verfolgen; folgen, nachjagen'  en 'follow (the track); chase, pursue'

 35. wirka U    'hurok'  de 'Schlinge'  en 'noose, snare (n)'

 36. woča U    'rekeszték, halrekeszték; rekesztékkel halászik'  de 'Zaun, Fischzaun; mit einem Wehr Fische fangen'  en 'fish weir, fishing barrier; to fish with a weir'