Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 9 / 9

  1. älwä FP    'értelem, elme; megért, felfog'  de 'Verstand, Vernunft; verstehen, begreifen'  en 'understanding, mind; understand, grasp '

  2. kačɜ- (kočɜ-) FU    '(meg)ért, tud, képes'  de 'verstehen, wissen, können'  en 'understand, know, can, be able (intr)'

  3. mašta- (mačta-) FW FU   'tud, képes; megért'  de 'können; verstehen'  en 'can, be able; understand (intr)'

  4. mele (mēle) FP    'érzék, kedély, ész, értelem'  de 'Sinn, Gemüt, Verstand, Vernunft'  en 'sense, mood, mind, reason'

  5. taje- FW    'elkábul, eszméletét veszti'  de 'betäubt werden, in Ohnmacht fallen'  en 'get stunned, become unconscious'

  6. tepɜ- Ug    'eltéved, téved'  de 'sich verirren; (sich) irren'  en 'lose one's way, be wrong, err, make a mistake'

  7. tušɜ- FP    'észlel, (meg)figyel, észrevesz'  de 'wahrnehmen, beobachten, merken'  en 'perceive, observe, watch, notice'

  8. wačɜ (wašɜ) FP ?FU   'értelem, elme, emlékezet, emlékezés'  de 'Verstand; Gedächtnis, Erinnerung'  en 'understanding, mind, memory, remembering'

  9. woje- FU    'tud, képes vmire'  de 'können, vermögen'  en 'can, be able to do something '