Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Megjelenítés: Alapnyelv Jelentés Bibliográfia

 Új keresés    10 50 100     1 - 50 / 1876

 1. -ȣ̈ FU    '(kérdő partikula) vajon'  de 'ob (enklit. Fragepartikel)'  en '(interrogative particle) '

 2. aća FP ?FU   '(patakmenti) rét, völgy'  de 'Wiese, Bachwiese, Tal'  en 'meadow (along a stream), valley'

 3. äćä U    'apa'  de 'Vater'  en 'father'

 4. äčä FU    '?szeret; kedves'  de '?lieben; lieb'  en '?love (tr); kind'

 5. aćɜ (oćɜ) FP    'korán, időben, először'  de 'früh, zeitig, erst'  en 'early, in time, the first time '

 6. ačka FU    'fehér'  de 'weiß'  en 'white'

 7. aja- FU    '(vadat) hajt, vadászik'  de 'treiben, jagen'  en 'chase (game), hunt (tr)'

 8. äje FP    'nagy; apa'  de 'groß; Vater'  en 'great, big; father '

 9. äjɜ Ug    'kicsi, fiatal'  de 'klein, jung'  en 'little, small, young'

 10. äjmä U    '(varró)tű (fából v. csontból)'  de '(Näh-) Nadel (aus Knochen od. Holz)'  en '(sewing) needle (made of wood or bone)'

 11. ajŋe FW ?FU   'halánték'  de 'Schläfe'  en 'temple'

 12. ajša FP    'kocsirúd'  de 'Deichsel'  en 'shaft of a carriage '

 13. ajta FW    'oszlopokon/cölöpökön álló kamra, raktár'  de 'auf Pfählen stehendes Vorratshaus'  en 'pantry or food store on piles '

 14. äkɜ, äγɜ, äwɜ Ug    'lánya vkinek, lány'  de 'Tochter, Mädchen'  en 'daughter, girl'

 15. akšte-rɜ (akšɜ-terɜ) FW    'terméketlen, meddő'  de 'gelt, güst, unfruchtbar'  en 'sterile, unfruitful '

 16. akta- FU    'felakaszt, felhúz, felállít (csapdát, hálót)'  de 'aufhängen, -stecken, -stellen (Falle, Netz)'  en ' hang up, put on, set up (trap, net) (tr)'

 17. aktɜ Ug    'hányás; hány'  de 'Erbrechen; sich erbrechen'  en 'vomiting (n); vomit (vi)'

 18. äktɜ- FU    'üt, (oda)vág, vág'  de 'schlagen, hauen, schneiden'  en 'hit, beat, cut (tr)'

 19. ala U    'tér, hely vmi alatt, al(só), az alsó(rész)'  de 'Raum unter etw., Unter-, das Untere'  en 'space, area under something, under(neath), the lower (part)'

 20. ala-ma (alɜ-mɜ) Ug    'szénabélés a lábbeliben, alom'  de 'Einlage im Schuh (aus Heu), Unterstreu'  en 'padding in shoes (made of hay), bed of straw'

 21. älɜ FU    'öl (ruhán)'  de 'Schoß (des Kleides)'  en 'lap, lower front part of the dress'

 22. älɜ U    'fanedv'  de 'Baumsaft'  en 'tree sap'

 23. älɜ (äl-mɜ, älɜ-mɜ) Ug    'másik oldal'  de 'andere Seite'  en 'other side'

 24. älɜ- U    'emel, visz'  de 'heben, tragen'  en 'raise, carry (tr)'

 25. alɜ- FU    'varázsigét mond, elvarázsol'  de 'Zauberworte hersagen, verzaubern'  en 'recite an incantation, cast a spell on, enchant (vt)'

 26. alɜ- (alɜ-ttɜ-) Ug    'hozzátold, hozzáfűz, hozzáilleszt'  de 'anstückeln, hinzufügen, passen'  en 'add / fasten to sg, fit (vt)'

 27. alka FU ?U   '(elülső vagy hátulsó) vég(e vminek), kezdet; elkezd, elkezdődik'  de '(vorderes od. hinteres) Ende, Anfang; anfangen, beginnen'  en '(front or rear) end, beginning; start, begin'

 28. ältɜ FW    'nőstény állat: réntehén, kanca'  de 'weibliches Tier: Rentierkuh, Stute'  en 'female animal: reindeer cow, mare'

 29. älwä FP    'értelem, elme; megért, felfog'  de 'Verstand, Vernunft; verstehen, begreifen'  en 'understanding, mind; understand, grasp '

 30. ama- FU    'mer, merít'  de 'schöpfen'  en 'scoop (tr)'

 31. amɜ- U    'ül'  de 'sitzen'  en 'sit (intr)'

 32. ämɜ-rɜ- FU    'mer, merít'  de 'schöpfen'  en 'scoop (tr)'

 33. ämpɜ (empɜ) Ug    'kutya'  de 'Hund'  en 'dog'

 34. ampɜ- FP    'hajít; lő'  de 'werfen; schießen'  en 'throw (v), shoot '

 35. amta- FU    'ad'  de 'geben'  en 'give (tr)'

 36. ańa U    'idősebb férfirokon (báty, nagybáty) felesége, ?anya'  de 'Frau eines älteren Verwandten (des Bruders, des Onkels), ?Mutter'  en 'relative (of the brother, uncle), ? mother'

 37. ańćɜ Ug    'hátsó, altest'  de 'das Hintere, Unterleib'  en 'behind (n), buttocks, hind quarter, lower abdomen'

 38. ańćɜ- FP    'néz, lát'  de 'sehen, schauen'  en 'see, look, watch '

 39. äne FU    '(beszéd)hang'  de 'Stimme, Laut'  en 'voice, sound'

 40. anɜ (onɜ) U    'nagy, sok'  de 'groß; viel'  en 'big, great, a lot'

 41. anɜ (anɜppɜ) FU ?U   'anyós'  de 'Schwiegermutter'  en 'mother-in-law'

 42. antɜ (ontɜ) FP    'fiatal hajtás, fű, gyep'  de 'junges Gras, Schößling, Rasen'  en 'young grass, sprout, lawn '

 43. aŋa- FU    '(el-, ki-)old, kinyit, (ki-, szét-)bont'  de 'lösen, öffnen, aufmachen'  en 'loosen, open (up), untie (tr)'

 44. aŋe U    'nyílás, bevágás, mélyedés'  de 'Öffnung, Einschnitt, Vertiefung'  en 'opening, incision, deepening'

 45. aŋɜ U    'hófajd, jégréce, jegeskacsa; Harelda glacialis, Anas hiemalis'  de 'Schneehuhn, Eisente, Polarente – Harelda glacialis, Anas hiemalis'  en 'ptarmigan, long-tailed duck'

 46. äŋɜ U    'áll(kapocs, -csont)'  de 'Kinn (Kinnbacken, Kinnlade)'  en 'chin, jaw(-bone)'

 47. äŋɜ- FU    'tűz; ég (ige)'  de 'Feuer; brennen'  en 'fire (n); burn (tr)'

 48. äŋɜ-ćɜ FU    'málna'  de 'Himbeere'  en 'raspberry'

 49. aŋke FU    'szűk, szorult; szorongattatás; (el-, be-)szűkül'  de 'eng, bedrückt, Bedrängnis; eng werden'  en 'tight, depressed, distress, become tight (intr)'

 50. aŋtɜ (oŋtɜ) U    'szarv'  de 'Horn'  en 'horn'