Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kurńa FU    'rovátka, barázda'  de 'Kerbe, Furche'  en 'groove, furrow'  UEW № 419 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Árok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kuurna 'Rinne, Rille; Furche; Stellbottig, rinnenförmige Seihe beim Bierbrauen'
   kurna 'Rinne, Rille; Furche; Stellbottig, rinnenförmige Seihe beim Bierbrauen'
   
  észt kurn 'Seihe, Filtrum'Gen. kurna, kurnu
   
  mari/cseremisz korno 'Furche; Weg; Streifen'Szil
  KBkornə̑ 'Weg; Streifen (im Zeug)'Szil
  KBwuj-kornə̑ 'Haarscheitel am Kopf'wuj 'Kopf'
  Ukorno 'Weg'
  Uüp-korno 'Haarscheitel am Kopf'üp 'Haar'
  Bkorno 'Weg; Streifen (im Zeug)'
   
  magyarreghornyol- 'kerben, falzen, nuten, kannelieren, riefen, rillen, rippen'
  reghorny 'zsindely bevágása (amelybe a másik zsindely élét beleillesztik); Nut, Kerbe der Schindel (wo die Kante der anderen Schindel hineingefügt wird)'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremiszben 'barázda, rovátka' → 'út' jelentésváltozás történt.

  Az ómagyarban nem adatolt magyar (nyj.) horny — tekintettel szaknyelvi jelentésére — bizonyára elvonás a hornyol- igéből.  Bibliográfia
  • Setälä: FUF 4: 151 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Lewy: KSz 16: 266 = Keleti Szemle. Revue Orientale. 1–21. Budapest 1900–1932.
  • Lakó: MNy 39: 357 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 115 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Lakó: NyK 56: 42 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Wichmann: TscherT 65 = s. Wichm [tscher]
  • Genetz: VähKirj 30: 10 = Vähäisiä Kirjelmiä. Suom. Kirj. Seura. 1–, Helsinki 1885.
  • VglWb 1: 179 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Ojansuu: Vir 1905: 64 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.